...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Kluczowe założenia Tarczy Finansowej PFR 2.0

Rząd wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju zapowiedział uruchomienie Tarczy Finansowej PFR 2.0. Zaktualizowane programy zostały już notyfikowane do Komisji Europejskiej.

Przedstawiamy najważniejsze założenia planowanych form pomocy:

I Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikrofirm – dedykowana dla wybranych 38 branż PKD:

 • Możliwość uzyskania subwencji finansowej w kwocie 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego i maksymalnie do 324 tys. zł (ostateczna kwota zależna od liczby pracowników i spadku obrotów)
 • Wykazanie spadku obrotów o min. 30% w związku z COVID-19
 • Bezzwrotny charakter subwencji pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy

 

II Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla MŚP – dedykowana dla wybranych 38 branż PKD:

 • Możliwość uzyskania subwencji w formie dofinansowania kosztów stałych niepokrytych przychodami, w kwocie 70% straty brutto za okres od 1.11.2020 r. do 30.04.2021 r.
 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł (ostateczna kwota zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto)
 • Wykazanie spadku obrotów o min. 30% w związku z COVID-19
 • Bezzwrotny charakter subwencji pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto
 • Możliwość skorzystania z Tarczy 2.0 przez spółki zależne od JST

 

III Możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 – dedykowane dla wybranych 38 branż PKD

Kluczowym warunkiem umorzenia jest spadek obrotów o 30% w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 w stosunku do 2019 r.

 

IV Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Dużych Firm – brak ograniczeń wg PKD:

 • Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu
 • Pożyczki preferencyjne – nowy okres szkody COVID-19 od 1.11.2020 r. do 31.03.2021 r., pokrywanej umorzeniem do 75% straty EBITDA
 • Pożyczki płynnościowe – wydłużony okres do 6 lat oraz obniżone oprocentowanie
 • Instrumenty kapitałowe – bez zmian

 

Ostateczne warunki i założenia Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą ulec zmianie, w tym także ostateczna lista dedykowanych kodów PKD. Uruchomienie programów planowane jest na styczeń 2021.

 

Anna Łozowska
Senior Associate | Radca prawny
anna.lozowska@olesinski.com