Nowości w zakresie Krajowego Planu Odbudowy – wygląda na to, że będzie możliwe finansowanie inwestycji, które zostały zgłoszone do KPO, bez oczekiwania na uruchomienie środków finansowych przez Komisję Europejską. A to dzięki umowie podpisanej na początku sierpnia między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwem Finansów i Polskim Funduszem Rozwoju. Zakłada ona prefinansowanie z PFR inwestycji zaplanowanych w KPO i powinna przyspieszyć tworzenie kolejnych, które PFR podpisze z ministerstwami odpowiedzialnymi za wdrażanie konkretnych inwestycji.

 

Przed wypłatą z KPO

Pewne obawy budzi cały czas kwestia co będzie, jeśli KE nie zrefunduje nam ostatecznie wydatków poniesionych w ramach KPO. Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że póki co, wydatki w ramach KPO mają być finansowane głównie ze środków pochodzących ze zwrotów z tarcz finansowych, wypłacanych przez PFR przedsiębiorcom w czasie pandemii.

 

Konkursy dla przedsiębiorców

Kolejnym krokiem w kierunku uruchomienia KPO było ogłoszenie przez MFiPR wstępnego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie z KPO. Najciekawsze z punktu widzenia przedsiębiorców nabory to:

  1. W IV kwartale 2022 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje konkurs dla dużych przedsiębiorstw na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Podobny konkurs ma być ogłoszony w I kwartale 2023 r., ale tym razem już dla wszystkich przedsiębiorców.
  2. Jeszcze w 2022 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje ogłosić konkurs na inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką o Obiegu Zamkniętym. Konkurs ma być skierowany do przedsiębiorców, a głównym jego celem będzie wsparcie wykorzystania surowców wtórnych. Podobny konkurs ma być ogłoszony w I połowie 2023 r.
  3. Również w 2022 r. MRiT planuje ogłosić konkurs na wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Głównym adresatem tego konkursu będą jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.
  4. W ciągu kilku najbliższych miesięcy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma ogłosić również konkurs m.in. dla przedsiębiorców na inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru.

Z pełnym harmonogramem konkursów można zapoznać się tutaj.

Więcej na temat KPO pisaliśmy na naszym blogu.

Mateusz Składanowski
Senior Consultant | OW Tax
mateusz.skladanowski@olesinski.com