Kadencja organów związków zawodowych, związków przedsiębiorców i pracodawców (prawdopodobnie) przedłużona

W Polsce wciąż obowiązuje stan epidemii oraz utrzymywany jest szereg restrykcji i ograniczeń w gromadzeniu się, prowadzeniu działalności etc. W konsekwencji, podmioty zrzeszające wielu członków, takie jak związki zawodowe, związki pracodawców czy organizacje przedsiębiorców mogą mieć trudności, aby się zebrać – m.in. w celu  wybrania nowych organów przed upływem kadencji obecnych ich członków.

Problem ten zauważył Ustawodawca, który zaproponował w tym zakresie kolejną nowelizację tzw. Tarczy antykryzysowej.

 

Związki zawodowe – co ma się zmienić?

Zgodnie z planowaną nowelizacją, jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (obowiązuje obecnie) lub w terminie 30 dni po dniu odwołania ostatniego, upływa kadencja organu statutowego:

  • związku zawodowego,
  • związku lub organizacji przedsiębiorców,
  • związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub
  • społecznego inspektora pracy,

 

W przypadku, gdy przeprowadzenie wyborów jest niemożliwe, kadencja ulega przedłużeniu do czasu wyboru nowych członków.

Co istotne, podstawową przesłanką możliwości skorzystania z nowego rozwiązania jest brak możliwości przeprowadzenia wyborów. Brak jest jednak wskazówek, jak rozumieć tę niemożliwość. Przykładowo: czy wystarczające będzie powoływanie się na poziom zakażeń w skali kraju, czy dotyczyć ma to pośrednio lub bezpośrednio członków, którzy mieliby uczestniczyć w wyborach. Oznacza to, że w praktyce nowe przepisy mogą rodzić praktyczne problemy.

Przedłużenie nie może trwać dłużej niż 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji został uchwalony przez Sejm (niemalże jednogłośnie). Obecnie oczekuje na rozpoznanie przez Senat, a po uzyskaniu podpisu Prezydenta pod ustawą oraz ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie następnego dnia.

 

Katarzyna Serwatka
Senior Associate | Radca prawny
katarzyna.serwatka@olesinski.com

Katarzyna Wężyk
Associate | Dział prawny
katarzyna.wezyk@olesinski.com

Katarzyna Serwatka

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.serwatka@olesinski.com

Katarzyna Wężyk

Senior Associate
OW Legal

katarzyna.wezyk@olesinski.com