Jak Nowy Ład 2.0 wpłynie na rozliczenia przedsiębiorców – pół roku ryczałtu, pół roku skali

Obowiązujące od lipca znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Nowy Ład 2.0) zostały wprowadzone przede wszystkim z uwagi na konieczność uchylenia kontrowersyjnej i skomplikowanej ulgi dla klasy średniej. Zawarte w nowelizacji obniżenie podatku z 17% na 12% zasadniczo ma zrekompensować jej brak.

W wyniku obniżenia stawki w pierwszym progu podatkowym, opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej tzw. skalą podatkową może – w określonych sytuacjach – okazać się bardziej korzystne. W konsekwencji prawodawca umożliwił wybranym przedsiębiorcom ponowny (i działający wstecz) wybór formy opodatkowania działalności.

 

Zmiana formy opodatkowania za cały rok

Zgodnie z przepisami Nowego Ładu 2.0 podatnicy, którzy na 2022 rok wybrali formę rozliczenia dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mogą po zakończeniu roku podatkowego zmienić wstecznie formę opodatkowania na tzw. skalę podatkową – za cały rok. Warunkiem jest jedynie skuteczne zawiadomieni urzędu skarbowego, poprzez złożenie zeznania PIT-36 za 2022 rok w terminie do 2 maja 2023 roku.

 

Dwie formy rozliczenia możliwe w jednym roku

Oprócz możliwości zmiany formy opodatkowania za cały rok, nowelizacja ustawy o PIT przewiduje, że osoby, które zdecydowały się na początku roku 2022 na opodatkowanie przychodów ryczałtem, będą mogły skorzystać z dwóch reżimów opodatkowania:

  • od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku według przepisów o ryczałcie oraz
  • od 01.07.2022 do 31.12.2022 na zasadach skali podatkowej.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik może złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 22 sierpnia 2022 r. Zmiany będzie można dokonać za pośrednictwem CEIDG. W przypadku działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej lub jawnej, powyższe oświadczenie muszą złożyć wszyscy wspólnicy.

Co istotne złożone oświadczenie o zmianie formy opodatkowania (przejście na skalę) za pół roku dotyczy również lat następnych. Zatem jeżeli podatnik zamierza opodatkowywać dochody osiągane w 2023 r. według innych zasad niż skala podatkowa, powinien złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego odpowiednie zawiadomienie – do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnie w 2023 r. pierwszy przychód.

Warto podkreślić, iż opodatkowanie metodą „mieszaną”, uniemożliwia podatnikowi późniejszą zmianę formy opodatkowania wstecznie za cały rok.

 

Zasady rozliczania po zmianie opodatkowania działalności

Skuteczne złożenie powyższego oświadczenia oznacza, że dochody osiągnięte od 1 lipca 2022 r. podatnik będzie rozliczać skalą podatkową. W konsekwencji:

  • podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia od tej daty księgi przychodów i rozchodów oraz sporządzenia spisu z natury na dzień 1 lipca 2022 r.,
  • przychody uzyskane od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • składki na ubezpieczenia społeczne pozostają niezmienne (tj. takie same zasady obowiązują w przypadku ryczałtu oraz skali podatkowej),
  • składka zdrowotna za czerwiec (płatna do 20 lipca 2022 r.) powinna zostać obliczona na zasadach obowiązujących ryczałtowców (335,94 zł do 60 000 zł / 559,89 zł do 300 000 zł / 1 007,81 zł powyżej 300 000 zł),
  • podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej (w wysokości 9%) za lipiec będzie natomiast dla ubezpieczonego uzyskany w tym miesiącu dochód (podstawa nie mniejsza niż wartość płacy minimalnej czyli 3 010 zł).

Warto również zaznaczyć, że podatnicy decydujący się na rozliczanie w ramach dwóch różnych reżimów podatkowych, będą obowiązani po zakończeniu roku podatkowego do złożenia dwóch zeznań rocznych – PIT-28 (rozliczenie ryczałtu) oraz PIT-36 (rozliczenie według skali progresywnej). Zgodnie z nowelizacją ujednolicony termin złożenia zeznań rocznych upływa 2 maja 2023 r. (ze względu, że 30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę).

 

Kto powinien rozważyć zmianę formy opodatkowania?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się rozliczać według skali za cały rok, zyskają prawo do preferencyjnych form rozliczenia zeznania rocznego (np. wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem, rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko).

Przedsiębiorca decydujący się na rozliczenie „metodą mieszaną”, wobec dochodów uzyskanych w drugiej połowie roku, skorzysta z kwoty wolnej od podatku w pełnej wysokości 30 000 zł oraz z nowej, obniżonej stawki podatkowej w pierwszym progu podatkowym. Natomiast drugi próg podatkowy (32%) będzie miał zastosowanie dopiero po osiągnięciu kwoty 120 000 zł dochodu w trakcie ostatnich 6 miesięcy roku.

Należy zatem indywidualnie rozważyć, czy przejście na skalę podatkową będzie korzystniejsze w wariancie za cały rok czy na pół roku od 1 lipca 2022 r.

 

W przypadku wątpliwości związanych z wyborem właściwej formy rozliczenia, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem:

 

Andrzej Łobodziński
Partner | Radca prawny
andrzej.lobodzinski@olesinski.com
Mateusz Ostrzygało
Consultant | Dział podatkowy
mateusz.ostrzygalo@olesinski.com