Izolacja i kwarantanna od 3 listopada – co się zmieniło?

Niemal codzienny wzrost zachorowań na COVID-19 i idąca za tym coraz większa liczba pracowników przebywających na kwarantannach i izolacjach stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców. Tym bardziej, że zasady izolowania zakażonych zmieniają się właściwie z dnia na dzień.

Przedstawiamy aktualne, obowiązujące od 3 listopada przesłanki kierowania pracowników na kwarantannę i izolację.

 

Obowiązkowa kwarantanna – przesłanki stosowania

  • skierowanie na badanie w kierunku SARS-CoV-2 (automatycznie od dnia następującego po dniu skierowania na test);
  • bezpośredni kontakt z osobą zarażoną (nakładana przez Sanepid);
  • wspólne zamieszkiwanie z osobą zarażoną COVID-19 (automatycznie od dnia uzyskania przez domownika pozytywnego wyniku testu);
  • przekroczenie granicy zewnętrznej UE.

 

Długość okresu, w jakim dana osoba jest objęta kwarantanną, uzależniona jest od okoliczności, jakie uzasadniały powstanie obowiązku jej odbywania.

Co ważne, domownicy osób odbywających kwarantannę (nie mylić z izolacją!) nie są już obejmowani kwarantanną z tytułu wspólnego zamieszkiwania.

 

Dla kogo zasiłek opiekuńczy?

Ostatnie zmiany przepisów potwierdziły również możliwość ubiegania się o zasiłek opiekuńczy dla osób opiekujących się dzieckiem czy innym członkiem rodziny poddanym kwarantannie bądź izolacji domowej. Niezbędne jest w tym przypadku złożenie przez pracownika oświadczenia, w którym m.in. wskaże dane osoby objętej kwarantanną / izolacją oraz okres jej odbywania. Oświadczenie może zostać dodatkowo potwierdzone przez pracodawcę z Sanepidem (nie jest to jednak obowiązek pracodawcy).

Już teraz sygnalizujemy, że Ministerstwo zapowiedziało dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu wprowadzenia od najbliższego poniedziałku (9.11) trybu nauczania zdalnego dla wszystkich klas szkół podstawowych.

 

Izolacja – kiedy jest obowiązkowa?

Podstawą odbywania przez pracownika izolacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku badań w kierunku SARS-CoV-2. Oznacza to, że od dnia uzyskania informacji o pozytywnym wyniku pracownik jest zobowiązany pozostać w domu / innym miejscu odbywania izolacji.

Nowością jest umożliwienie osobom przebywającym na izolacji domowej zgłaszania swoich domowników do odbycia obowiązkowej kwarantanny w trybie online. Szerzej o tym w naszym odrębnym artykule.

 

Katarzyna Jarczyk
Senior associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com