W kwietniu 2023 r. została uchwalona tzw. ustawa deregulacyjna, która zakłada m.in. wprowadzenie progu podatkowego przy darowiznach od wielu osób (tzw. podatek od zbiórek). Nowe przepisy miały obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Wszystko jednak wskazuje na to, że planowane opodatkowanie zbiórek nie dojdzie do skutku. W maju Prezydent RP podpisał ustawę[1], w której przewidziano kolejną nowelizację wycofującą kontrowersyjne opodatkowanie.

Progi w podatku od darowizn według aktualnych przepisów

W obecnym brzmieniu ustawy przewidziane są trzy progi, których przekroczenie powoduje opodatkowanie darowizny[2]:

  • 10 434 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7 878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 5 308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Modyfikacja progów podatkowych

Zgodnie z ustawą deregulacyjną opodatkowaniu miało podlegać nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej w okresie pięciu lat:

  • 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób – dla nabywcy z I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł od jednej osoby lub 81 270 zł od wielu osób – dla nabywcy z II grupy podatkowej;
  • 18 060 zł od jednej osoby lub 54 180 zł od wielu osób – dla nabywcy z III grupy podatkowej.

Najnowsza zmiana przewiduje natomiast poniższe progi:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Usunięto zatem kontrowersyjny próg podatkowy dla darowizn uzyskanych od wielu osób.

Wpływ zmian na sytuację obdarowanych

Nie ulega wątpliwości, że pierwotny charakter zmian nastawiony był na opodatkowanie obdarowanych za pośrednictwem zbiórek internetowych (do tej pory takie darowizny nie były opodatkowane z uwagi na wielość darujących). Wywołało to spore kontrowersje.

Na mocy najnowszych zmian w kontekście podatku od spadków i darowizn skorygowane zostaną jedynie kwoty wolne od podatku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące innych zmian legislacyjnych wpływających na obowiązki podatników, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

[2] Wskazane kwoty zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych według których oblicza się ten podatek (Dz. U. z 2022 r., poz. 2084).

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com

Marcin Oleksiejuk

Senior Consultant
OW Tax

marcin.oleksiejuk@olesinski.com