Informatyzacja procesu budowlanego – elektroniczny dziennik budowy

27 stycznia weszły w życie przepisy regulujące funkcjonowanie elektronicznego dziennika budowy, który ma stopniowo zastępować dziennik prowadzony w formie papierowej.

Jak założyć i prowadzić dziennik w formie elektronicznej?

Inwestor, który chce założyć dziennik budowy w postaci elektronicznej, powinien w pierwszej kolejności założyć konto w systemie EDB[1] opracowanym i nadzorowanym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Żeby móc korzystać z systemu, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu, a do założenia konta wystarczy imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Na wniosek inwestora właściwy organ wydaje elektroniczny dziennik budowy za pośrednictwem systemu EDB. W odróżnieniu od tradycyjnego sposobu wydania, który polega na ostemplowaniu dziennika w formie papierowej, wydanie dziennika elektronicznego polega jedynie na zapewnieniu inwestorowi dostępu do dziennika w systemie.

We wniosku o wydanie elektronicznego dziennika budowy należy podać:

  • Dane inwestora (imię i nazwisko lub nazwa),
  • Podstawę wykonania robót (typ podstawy prawnej wykonania robót, nazwa zamierzenia budowlanego zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem, data wydania decyzji / dokonania zgłoszenia, numer decyzji / zgłoszenia),
  • Rodzaj obiektu budowlanego lub robót budowlanych,
  • Lokalizację budowy na mapie (można zaznaczyć lokalizację na interaktywnej mapie),
  • Pełny identyfikator działki ewidencyjnej (przy wyborze lokalizacji na mapie pole uzupełnia się automatycznie),
  • Lokalizację biura budowy (opcjonalnie).

Inwestor oraz inne uprawnione osoby (np. kierownik budowy czy inspektor nadzoru inwestorskiego) dokonują wpisów związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi w systemie. Każda z osób, które mają dokonywać wpisów w dzienniku elektronicznym, powinna być zarejestrowana w systemie EDB.

Dzienniki budowy, które były do tej pory prowadzone w formie tradycyjnej, mogą być kontynuowane w postaci elektronicznej. Wystarczy, że inwestor wystąpi o wydanie wersji elektronicznej, a następnie zamknie wpisem dziennik papierowy. Co istotne, nie można zadziałać odwrotnie – elektroniczny dziennik musi być kontynuowany w tej formie i nie może zostać zastąpiony dziennikiem papierowym.

Od kiedy elektroniczny dziennik budowy?

Od wejścia w życie przepisów, czyli od 27 stycznia 2023 roku, inwestor może dowolnie zdecydować, w jakiej formie ma być prowadzony dziennik budowy: papierowej czy elektronicznej.

Dzienniki w formie tradycyjnej będą wydawane do 31 grudnia 2029 roku. Po tym dniu dzienniki będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu EDB. Wyjątkiem są dzienniki budowy dotyczące robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, które po tej dacie dalej będą wydawane w formie papierowej.

Pojawiają się już jednak głosy, żeby skrócić ten termin, dlatego już teraz warto przygotować się na nadchodzące zmiany i oswoić się z nowym systemem.

[1] https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/