...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

E-doręczenia – w przygotowaniu nowelizacja, która kolejny raz przesunie terminy

Prawdopodobnie terminy związane z e-doręczeniami zostaną kolejny raz zmienione (przesunięte). Do Senatu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, który odracza terminy ich wprowadzenia. Zgodnie z projektowaną nowelą, Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi (w specjalnie wydanym komunikacie) terminy wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających korzystanie z e-doręczeń – zarówno dla organów publicznych, jak i spółek. Komunikat ten zostanie ogłoszony z 30 – dniowym wyprzedzeniem, a ostateczny termin wejścia w życie obowiązków to 1 stycznia 2024 r. Choć system e-doręczeń już działa, to prawdopodobnie infrastruktura organów publicznych nie jest jeszcze technicznie przygotowana na tak rewolucyjne zmiany.

 

Ustawa o doręczeniach elektronicznych, zapowiadająca rewolucyjne rozwiązania w zakresie wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi (tj. całkowite przejście na korespondencję online), nakłada m.in. na spółki wpisane do KRS obowiązek uzyskania tzw. adresu do doręczeń. Na ten moment datą graniczną dla organów jest 5.07, a dla spółek 1.10 tego roku, jednak – jak podaliśmy powyżej – wszystko wskazuje na to, że terminy te zostaną przesunięte.

 

Będziemy monitorować proces legislacyjny i poinformujemy Państwa, gdy zmiana terminów stanie się faktem.

 

Marta Kocińska
Associate | Dział prawny
marta.kocinska@olesinski.com