...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

E-doręczenia jeszcze nie teraz – Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Terminy wdrożenia e-doręczeń zostały oficjalnie przesunięte. Przypominamy: chodzi o obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych m.in. przez przedsiębiorców i organy administracji publicznej. 4 maja 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która zakłada wydłużenie wejścia w życie wymogów, dotyczących zarówno podmiotów publicznych, jak i podmiotów prywatnych, tj. spółek wpisanych do KRS i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Nowa data

Niestety na ten moment nie wskazano konkretnej daty, od której posiadanie e-adresu dla spółek i organów publicznych  będzie obowiązkowe. Zgodnie z nowelizacją rozwiązania te wejdą w życie w terminie określonym w komunikacie wydanym przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji. Zostanie on ogłoszony z 90–dniowym wyprzedzeniem, a ostateczny termin wejścia w życie tych obowiązków to 1 stycznia 2024 r. Jedynie dla JDG terminy wdrożenia e-doręczeń nie uległy zmianie – zasadniczo datą graniczną jest 1 października 2026 roku, chyba że po 31.01.2023 roku zostanie złożony do CEIDG wniosek o wpis lub zmianę danych. Wówczas obowiązkowe będzie podanie adresu elektronicznego lub danych do jego utworzenia.

 

Gdzie zgłosić adres?

Spółki wpisane do KRS powinny swój adres do e-doręczeń ujawnić w rejestrze przedsiębiorców. Nowelizacja przewiduje w tym zakresie pewne ułatwienie. Jeżeli spółka założy e-adres przed terminem określonym w komunikacie ministra, to w dniu określonym w komunikacie, dane o adresie elektronicznym zostaną automatycznie przekazane do KRS. Jeżeli spółka nie dochowa terminu – konieczne będzie samodzielne zgłoszenie zmiany w KRS, co wiąże się z kosztami postępowania rejestrowego.

Zachęcamy do śledzenia naszego newslettera – będziemy na bieżąco monitorować wydawane komunikaty i poinformujemy Państwa, gdy tylko pojawi się komunikat wyznaczający datę wejścia w życie obowiązków w zakresie e-doręczeń.

 

Marta Kocińska
Associate | Dział prawny
marta.kocinska@olesinski.com