Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Tarczy – ostatni moment na wnioski uzupełniające!

Zbliża się ostateczny (zgodnie z aktualnymi przepisami) termin na złożenie wniosków umożliwiających pozyskanie dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g / 15 ga / 15 gg tzw. ustawy „tarczy antykryzysowej”).

To szansa nie tylko dla tych, którzy jeszcze nie wnioskowali o dofinansowanie. Nawet jeżeli przedsiębiorca już wcześniej skorzystał ze wsparcia na 3 miesiące – potencjalnie możliwe jest wnioskowanie o świadczenie „uzupełniające”.

Skoro wsparcie dotyczy ochrony miejsc pracy konkretnych pracowników, to jeżeli na pracownika „Jana Kowalskiego” pracodawca nie otrzymał,  nie wykorzystał wcześniej środków  lub wykorzystał je tylko w części – może tego pracownika objąć dodatkowym wnioskiem (uzyskując tym samym dodatkową pulę środków).

 

W praktyce wniosek „uzupełniający” dotyczyć może przypadków, gdzie:

1. pracownicy nie byli wcześniej objęci wnioskiem – tu m.in.:

  • pracownicy nowozatrudnieni,
  • pracownicy przebywający na długotrwałych nieobecnościach (urlopy wychowawcze etc.),
  • pracownicy, którzy w miesiącu poprzedzającym przekroczyli pułap 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – aktualnie limit jest wyższy, więc umożliwia wnioskowanie dla szerszego kręgu, także lepiej zarabiających pracowników;

 

2. pracownicy byli objęci wnioskiem, jednak z jakichś przyczyn pracodawca nie otrzymał na nich pomocy w pełnym wymiarze – opcja szczególnie interesująca, jeżeli w ramach rozliczeń przedsiębiorca zwrócił dużą część udzielonego pierwotnie wsparcia (m.in. pracownicy odwołani z przestoju czy przebywający w jego okresie na urlopach wypoczynkowych) – opcje ponadstandardowe, wymagające dodatkowej analizy.

 

Spełnienie warunków formalnych nie powinno być przeszkodą – w szczególności, jeżeli pracodawca odnotował wymagany pułap spadku obrotów  w miesiącach deklarowanych w ramach poprzedniego wniosku. Te same dane może wykorzystać we wniosku uzupełniającym.

Uwaga: aktualnie dofinansowania mogą być udzielane maksymalnie do 30 czerwca 2021 r. Tym samym w przypadku ubiegania się o dofinansowanie obejmujące 3 miesiące, maksymalny termin złożenia wniosku to 30 kwietnia 2021 r. (tj. dofinansowanie obejmujące miesiące od kwietnia do czerwca 2021 r.). W przypadku wnioskowania tylko o 1 miesiąc – wniosek powinien zostać złożony najpóźniej 10 czerwca 2021 r.

 

Zalecamy podjęcie działań już teraz i sprawdzenie, czy mają Państwo możliwość złożenia wniosku uzupełniającego.

W razie dodatkowych pytań, nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji.

 

Katarzyna Serwatka
Senior Associate | Radca prawny
katarzyna.serwatka@olesinski.com

Ludmiła Łuczak
Manager | radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Katarzyna Serwatka

Counsel
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.serwatka@olesinski.com

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com