Dofinansowanie dla innowacyjnych projektów realizowanych w konsorcjach

21 listopada 2023 r. uruchomiono konkurs na dofinansowanie innowacyjnych projektów realizowanych we współpracy pomiędzy przedsiębiorcami lub pomiędzy przedsiębiorcami, a organizacjami badawczymi. Konkurs realizowany jest w ramach ścieżki SMART w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

 

Na co można otrzymać wsparcie?

Projekty mogą obejmować jeden lub kilka z następujących modułów:

  1. prace B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe, demonstratory, testy);
  2. wdrożenie innowacji;
  3. rozwój infrastruktury B+R (infrastruktura niezbędna dla realizacji agendy badawczej);
  4. cyfryzacja przedsiębiorstw (cyfryzacja produktów, usług, procesów; cyberbezpieczeństwo);
  5. rozwój kompetencji pracowników (szkolenia w celu nabycia nowych umiejętności i wiedzy);
  6. zazielenienie przedsiębiorstw (inwestycje w OZE, kogenerację, gospodarowanie odpadami);
  7. internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa (promocja zagraniczna).

Moduł „prace B+R” jest obowiązkowy, a pozostałe można dobierać w zależności od potrzeb.

W konsorcjach z dużymi przedsiębiorcami wartość prac B+R musi wynieść min. 2 mln zł. W konsorcjach bez dużych przedsiębiorców musi być to min. 1 mln zł.

Liderem konsorcjum może być tylko przedsiębiorca. Wszyscy przedsiębiorcy (poza liderem konsorcjum) mogą otrzymać tylko pomoc de minimis. Lider konsorcjum może otrzymać “standardową” pomoc publiczną przekraczającą progi dla pomocy de minimis.

Forma wsparcia to dotacje lub dotacje warunkowe (częściowo zwrotne) w przypadku modułu wdrożenie innowacji.

 

Podstawowe informacje:

Kto może otrzymać środki?

Przedsiębiorcy, organizacje badawcze (np. uczelnie czy instytuty badawcze), organizacje pozarządowe.

 

Terminy i budżet

Konkurs trwa do 8 lutego 2024 r. a jego budżet wynosi ponad 1,3 mld zł. Projekty można realizować do 31 grudnia 2029 roku. Wnioski składa się  w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zależy przede wszystkim od modułu, w którym realizowany jest projekt. Może zależeć również od tego, kim jest członek konsorcjum oraz w jakim regionie realizowany jest projekt.

Przykład:

Duży przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie z politechniką, jako konsorcjantem. Politechnika nie będzie prowadzić na bazie projektu działalności gospodarczej. Projekt obejmuje obowiązkowe prace B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe) oraz moduł wdrożenie innowacji i będzie realizowany w Krakowie.

Duży przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 65% na realizowaną przez siebie część projektu w zakresie badań przemysłowych i 40% na prace rozwojowe. Politechnika może otrzymać nawet 100% dofinansowania na realizowane przez siebie badania i prace. Dodatkowo, duży przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie w wysokości 40% na koszty wdrożenia innowacji.

 

Ocena wniosku

Każdy wniosek musi spełnić szereg obligatoryjnych kryteriów, takich jak zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zdolność członków konsorcjum do finansowej realizacji projektu czy budżet modułu. Poza badaniem kryteriów obowiązkowych, projektom przyznawane są punkty w oparciu o kryteria rankingujące, np. potencjał innowacji do transformacji rynku czy społeczne znaczenie innowacji. Na podstawie kryteriów rankingujących projekty szeregowane są na liście rankingowej i przyznawane jest im wsparcie do wyczerpania budżetu konkursu.

 

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.