...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Co oznacza wpis Rosji na unijną listę rajów podatkowych w zakresie CFC i MDR?

Wpis Rosji na unijną listę tzw. rajów podatkowych wiąże się z konsekwencjami nie tylko dla rosyjskich podmiotów, ale również dla ich udziałowców i kontrahentów. Mowa między innymi o przepisach dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC) i schematów podatkowych (MDR).

Co więcej, jeżeli Minister Finansów zaktualizuje wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową na potrzeby cen transferowych (TP), to polskich podatników mogą czekać nowe obowiązki również w tym zakresie.

 

CFC

Jednostki, które posiadają siedzibę / zarząd, są zarejestrowane lub położone na terytorium tzw. rajów podatkowych (a więc aktualnie także na terytorium Rosji) uznawane są za zagraniczną jednostkę kontrolowaną (CFC). Dla polskiego podatnika  podatków dochodowych, który posiada udziały / akcje (lub sprawuje kontrolę) w takich jednostkach wiąże się to z koniecznością opodatkowania dochodów rosyjskiej spółki przy zastosowaniu stawki 19% na zasadach wskazanych w przepisach oraz złożenia zeznania odpowiednio PIT-CFC lub CIT-CFC.

Dodatkowo polski podmiot będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru jednostek kontrolowanych oraz specjalnej ewidencji dotyczącej zdarzeń w takiej jednostce, które mają wpływ na wysokość jej dochodu. Zarówno rejestr, jak i ewidencja mogą być weryfikowane przez administrację skarbową – na jej wezwanie podatnik musi udostępnić powyższe dokumenty w terminie 7 dni.

 

MDR (schematy podatkowe)

Płatność do powiązanej rosyjskiej spółki – o ile zostanie ujęta jako koszt uzyskania przychodu – spełniać będzie cechę szczególną[1], i tym samym oznaczać będzie konieczność złożenia informacji o transgranicznym schemacie podatkowym (MDR-1). Bez znaczenia w tej sytuacji będzie spełnienie lub niespełnienie kryterium głównej korzyści. Nie będzie także możliwe zastosowanie zwolnienia z obowiązku raportowania, wynikającego z kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Mimo zawieszenia obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych, polscy podatnicy dalej mają obowiązek raportowania do Szefa Krajowej Administracji transgranicznych schematów podatkowych. Termin na zaraportowanie takiego schematu to 30 dni od tzw. daty pierwszej czynności związanej ze schematem podatkowym (np. jego udostępnienie, wdrożenie).

 

Powyższe konsekwencje ujęcia Rosji na liście rajów podatkowych to tylko wybrane z dłuższej listy przykłady. W razie pytań – zachęcamy do kontaktu.

 

[1] Zob. art. 86a ust. 1 pkt. 13) lit. a) Ordynacji podatkowej.