Z początkiem 2021 r. na wybranych podatników został nałożony obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. Z komunikatu Ministerstwa Finansów wynikało, że podatnicy powinni w terminie do 31 grudnia 2021 r. sporządzić i opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. Oznaczało to, że nowy obowiązek wszedł w życie niejako wstecz, a więc po zakończeniu roku, którego dotyczy.

W maju 2021 r. pojawiły się doniesienia medialne, z których wynikało, że wspomniany obowiązek może zostać odroczony do końca 2022 r.  Niestety do chwili obecnej żadne zmiany legislacyjne nie zostały uchwalone i o ile sytuacja ta nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie, podatnicy będą zobowiązani do przygotowania i opublikowania informacji do końca tego roku.

 

Kto powinien opublikować informację o strategii podatkowej?

Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy:

  • podmiotów u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro;
  • podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów.

 

Co powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej przedsiębiorstwa?

Ustawodawca nie przewidział formy, w jakiej powinna zostać opublikowana informacja o realizowanej strategii. W ustawie wskazano jedynie elementy, które na taką informację powinny się składać, czyli informacje o:

  • procesach oraz procedurach obowiązujących w spółce w zakresie rozliczeń podatkowych;
  • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • składanych przez podatnika deklaracjach i informacjach podatkowych oraz informacjach o schematach podatkowych;
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki;
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość jego zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych
  • złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie m.in. interpretacji indywidualnych, wiążącej informacji stawkowej i akcyzowej;
  • rozliczeniach podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Jednocześnie ujawnieniu nie powinny podlegać informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

 

Sankcje za niewykonanie obowiązku

W przypadku braku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, podatnik podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.

 

Już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w praktycznym webinarium, podczas którego omówimy regulacje dotyczące strategii podatkowej przedsiębiorstw, sposoby podejścia spółek do nowych obowiązków oraz przedstawimy możliwe do podjęcia w tym temacie działania. Spotykamy się 14 października o godzinie 11 – szczegóły TUTAJ.

 

Joanna Karczewska
Manager | Adwokat
joanna.karczewska@olesinski.com

Martyna Kokosińska
Senior Associate | Dział prawny
martyna.kokosinska@olesinski.com

Joanna Karczewska

Senior Manager
Adwokat, Doradca podatkowy | OW Tax

joanna.karczewska@olesinski.com

Martyna Kokosińska

Senior Associate
OW Legal

martyna.kokosinska@olesinski.com