BREXIT – ostatni dzwonek na wymianę dokumentów na uproszczonych zasadach

Po Brexicie obywatele Zjednoczonego Królestwa (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) i członkowie ich rodzin mają prawo pobytu w Polsce na dotychczasowych warunkach jeśli:

  • korzystali z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem Unii Europejskiej przed zakończeniem okresu przejściowego (tj. do 31 grudnia 2020 r.)

oraz

  • cały czas przebywają w Polsce.

 

Jak wymienić dokumenty pobytowe?

Jednak jeszcze tylko do końca grudnia powyżsi obywatele jako beneficjenci Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (tzw. Umowa Wystąpienia) mogą skorzystać z uprawnień, które z niej wynikają, czyli m.in. z uproszczonej procedury wymiany dokumentów pobytowych.

Dokumenty pobytowe wydane przed końcem 2020 r. zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż  do 31 grudnia 2021 r. W związku z tym tylko do końca tego roku beneficjenci Umowy Wystąpienia mogą składać w urzędach wojewódzkich wnioski o wymianę tych dokumentów, zgodnie z dedykowanym dla nich, uproszczonym postępowaniem.

Wszyscy, którzy złożą wniosek do 31 grudnia 2021 r. – otrzymają zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku, które jest ważne przez rok i może służyć jako tymczasowy dokument pobytowy.

Zwracamy uwagę, że obywatele Zjednoczonego Królestwa, którzy nadal nie posiadają odpowiedniego dokumentu pobytowego, a przebywali w Polsce przed 31 grudnia 2020 r. i nadal  kontynuują swój pobyt (nieprzerwanie), powinni niezwłocznie złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

 

Na zasadach państw członkowskich UE

Zaznaczamy, że tylko beneficjenci Umowy Wystąpienia mogą przebywać, pracować i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce tak, jak obywatele państw członkowskich UE. W pozostałych przypadkach są traktowani jak obywatele państw trzecich (czyli obywatele państw spoza UE, EOG lub Szwajcarii).

W przypadku pytań w zakresie legalnego powierzania pracy, legalnego pobytu lub prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Zjednoczonego Królestwa w Polsce – zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami zespołu Global Mobility.

 

Katarzyna Łozińska
Senior Associate | Adwokat
katarzyna.lozinska@olesinski.com

Andrzej Łobodziński
Senior Manager | Radca prawny
andrzej.lobodzinski@olesinski.com