Bezpłatne narzędzie kadrowe dla mikroprzedsiębiorców – projekt ustawy w Sejmie

Projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów został skierowany do Sejmu. Narzędzie zostanie bezpłatne udostępnione określonym podmiotom. Co umożliwi?

  • zawieranie, zmienianie oraz rozwiązywanie niektórych umów – w tym umów o pracę i umów zlecenia – przy użyciu systemu teleinformatycznego;
  • naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie;
  • przechowywanie umów oraz udostępnianie dokumentacji pracowniczej;
  • realizację innych obowiązków, jak obliczanie wymiaru urlopu czy wydawanie świadectwa pracy.

Projekt przewiduje zawieranie umów w systemie także za pomocą podpisu zaufanego.

 

Kto będzie mógł skorzystać z systemu?

Pracodawcy bądź zleceniodawcy, którzy są:

  • mikroprzedsiębiorcami;
  • podmiotami zatrudniającymi nie więcej niż 9 osób, ale nie mikroprzedsiębiorcami;
  • rolnikami;
  • osobami fizycznymi.

 

Na kiedy planowane jest wdrożenie systemu?

Przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia, a system zostanie uruchomiony w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy – czyli zgodnie z uzasadnieniem projektu, najpóźniej z końcem 2025 r.  Minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł jednak ogłosić wcześniejsze wdrożenie systemu.

Projekt stanowi kolejny krok w kierunku digitalizacji dokumentacji i procesów w HR. Ograniczenie ilości  dokumentów papierowych jest jednak możliwe już teraz. Paperless w HR pozwala na szybsze, bezpieczniejsze oraz mniej kosztowne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia we wdrożeniu rozwiązań paperless w obszarze HR – zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.

 

Agnieszka Szary
Senior Associate | Radca prawny | OW Legal
agnieszka.szary@olesinski.com

Agnieszka Szary-Trela

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

agnieszka.szary@olesinski.com