...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Będzie łatwiej uzyskać grant rządowy na nową inwestycję

W wykazie prac Rady Ministrów opublikowane zostały założenia zmian w „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”.

Ostatnie istotne zmiany do Programu zostały wprowadzone pod koniec 2019 r.  

Zmiany te znacząco obniżyły wymagania dla inwestycji o charakterze innowacyjnym. Obecnie by móc ubiegać się o dotację bezpośrednią na realizację inwestycji „innowacyjnej” należy ponieść nakłady inwestycyjne o wartości co najmniej 7 mln zł oraz utworzyć co najmniej 20 nowych miejsc pracy.

Aktualnie w związku z pogorszeniem się koniunktury gospodarczej (w wyniku sytuacji związanej z pandemią COVID-19), planowane jest obniżenie wymagań oraz uproszczenie i przyspieszenie procedury przyznawania pomocy.

Główne planowane zmiany to:

1. Obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych:

– planowane jest uzależnienie wymagań od statusu (wielkości) przedsiębiorcy;

– kryteria dla MŚP ulegną znacznemu obniżeniu (w przypadku zwolnień podatkowych jest to obniżenie wymagań o od 80% do nawet 98%);

– ponadto wprowadzone mają zostać niższe wymagania dla reinwestycji, co ma na celu zachęcenie do rozwijania istniejących już zakładów.

 

2. Modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji – kryteria mają być bardziej zbliżone do tych znanych z rozporządzenia do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. (dotyczącej zwolnień podatkowych).

Tutaj czekamy na konkrety (jak tylko je poznamy, podzielimy się nimi) – powinniśmy się spodziewać mniejszej ilości i prostszych do spełnienia kryteriów.

 

3. Uproszczenie procedury aplikacyjnej, zwiększenie roli Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w przygotowaniu analiz niezbędnych do wydania decyzji o przyznaniu wsparcia.

 

4. Indywidualne podejście do przedsiębiorcy poprzez przyjęcie bardziej elastycznego podejścia do spełnienia wymaganych kryteriów.

Projekt w szczególnych przypadkach wprowadza możliwość obniżenia tych kryteriów do minimalnych progów uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach programu (do tej pory maksymalnie obniżenie wynosiło od 15% do 20%).

Będziemy Państwa informować o szczegółach.

 

Bartosz Jeziorski
Manager | Radca prawny
bartosz.jeziorski@olesinski.com

***

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji o dostępnych instrumentach wsparcia dla Państwa działalności (zwolnienia podatkowe, dotacje, ulgi), zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z naszego zespołu pomocy publicznej – Justyną Korycką, Jackiem Łuczyńskim, Bartoszem Jeziorskim.

Bartosz Jeziorski

Senior Manager
Radca prawny | OW State aid

bartosz.jeziorski@olesinski.com