Aukcje OZE przedłużone

Zgodnie z ostatnią decyzją Komisji Europejskiej, system wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE, w postaci aukcji OZE został uznany za zgodny z rynkiem wewnętrznym. Co za tym idzie został on przedłużony do końca 2027 r. (poprzednim terminem funkcjonowania systemu był koniec 2021 r.). Tym samym wytwórcy energii elektrycznej z OZE w dalszym ciągu będą mogli korzystać ze wsparcia przewidzianego mechanizmem aukcji OZE.

Na czym jednak polega sam mechanizm aukcji OZE? W dużym skrócie:

  • Uprawnionymi do udziału w aukcji są wytwórcy energii z OZE zarówno w nowych instalacjach, jak i tych już funkcjonujących (pod pewnymi warunkami);
  • Wytwórcy oferują w ramach aukcji (organizowanych przez Prezesa URE) wyprodukowanie i sprzedaż określonych przez siebie wielkości energii;
  • Aukcję wygrywa ten z oferentów, który zaoferuje najniższą cenę;
  • „Wsparcie” dla zwycięzcy aukcji polega na:
  • instalacje poniżej 500 kW – możliwości sprzedaży energii na rzecz sprzedawcy zobowiązanego, który jest zobligowany do jej zakupu;
  • instalacje powyżej 500 kW – pokryci tzw. ujemnego salda, czyli różnicy pomiędzy ceną sprzedaży energii na rynku (referowaną do wartości giełdowych) a ceną określoną w ofercie aukcyjnej. Wytwórca energii z instalacji powyżej 500 kW sprzedaje bowiem energię na rynku (a nie sprzedawcy zobowiązanemu) i występuje następnie o pokrycie ujemnego salda.

 

Przedłużenie wsparcia w ramach aukcji OZE do 2027 r. oznacza, że będzie mogła z niego skorzystać większa ilość wytwórców a w konsekwencji rynek OZE w dalszym ciągu będzie otrzymywał bodźce do dalszego rozwoju.

Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. aukcji OZE czy szerzej samych odnawialnych źródeł energii, zapraszamy do kontaktu!

 

Jacek Karp
Senior Associate | Radca Prawny
jacek.karp@olesinski.com

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com