Anna Olszewska ekspertką w programie Giełda Miejskich Technologii

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Z początkiem miesiąca Polski Fundusz Rozwoju uruchomił specjalną platformę – Giełdę Miejskich Technologii. Ma ona ułatwić znalezienie i porównanie dostępnych na rynku ofert firm technologicznych odpowiadających na potrzeby samorządów w zakresie cyfryzacji oraz złożenie wniosku o mikrogrant na testowanie nowych technologii.  

Platforma obejmuje też opracowany przez ekspertów kurs, który ułatwi przedstawicielom gmin i powiatów przygotowanie do wdrażania nowych technologii w swoim regionie. 

Olesiński & Wspólnicy stał się partnerem jednego z odcinków kursu. Nasza specjalistka z zakresu ochrony praw własności intelektualnej oraz IT Anna Olszewska przygotowała lekcję dotyczącą kluczowych problemów umów wdrożeniowych. Nagranie jest dostępne wyłącznie dla podmiotów, które zarejestrują się na stronie programu.  

Giełda już została uruchomiona, więc firmy IT mogą zamieszczać swoje oferty, a samorządy od 17 do 30 października będą mogły aplikować o granty na testy i wdrożenia w ramach pierwszej puli naboru wniosków. Mikrogrant w wysokości 50 tys. zł na pozwoli na sfinansowanie testów wybranego rozwiązania. W puli znajduje się łącznie 1,5 mln zł. Łącznie w programie będzie 5 tur. To kolejny projekt, który powstał w ramach programu PRF dla Miast, którego celem jest wdrażanie nowoczesnych technologii w miastach. 

Więcej o projekcie na stronie Giełdy Miejskich Technologii