Akt o usługach cyfrowych w końcu uchwalony

Po ponad 2 latach obradowania, w lipcu Parlament Europejski uchwalił dwa przełomowe z punktu widzenia usług cyfrowych rozporządzenia – Akt o usługach cyfrowych (Digital Service Act) oraz Akt o rynkach cyfrowych (Digital Market Act). Oba dotyczą tzw. Jednolitego Rynku Usług Cyfrowych i mają na celu wyeliminowanie barier handlowych oraz ograniczeń w dokonywaniu transakcji przez Internet w państwach Unii Europejskiej.

Podstawowym celem Aktu o usługach cyfrowych jest zapewnienie takich samych warunków działania dla wszystkich firm internetowych, niezależnie od ich wielkości oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni cyfrowych.  W tym celu Akt precyzyjne określa prawa i obowiązki dostawców usług cyfrowych funkcjonujących na obszarze Unii Europejskiej., którymi w rozumieniu przepisów są  w szczególności dostawcy portali społecznościowych wyszukiwarek internetowych czy platform zakupowych.  Przepisy Aktu mają za zadanie wspierać wzrost konkurencyjności na rynku usług cyfrowych i pomóc m.in. start-upom czy mniejszym sklepom internetowym konkurować z gigantami technologicznymi. Chodzi o to, by szeroko pojęte usługi cyfrowe świadczyły podmioty najlepsze, a nie największe.

 

Co dokładnie znajduje się w Akcie o usługach cyfrowych?

Rozporządzenie reguluje m.in.:

  • Nowe, skuteczniejsze metody walki z rozprzestrzenianiem nielegalnych treści, dezinformacji oraz innych treści stanowiących zagrożenie społeczne;
  • Obowiązki platform w zakresie poszanowania i ochrony podstawowych praw, wolności i danych osobowych;
  • Przejrzyste zasady w zakresie odpowiedzialności platform;
  • Kontrolę uczestników rynku cyfrowego w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa odbiorców usług cyfrowych;
  • Zakaz nieuczciwych praktyk i określonych rodzajów reklam;
  • Zasady współpracy dostawców usług cyfrowych z organami ścigania.

Nakładane obowiązki będą proporcjonalne do rozmiaru platformy oraz do poziomu stwarzanego przez nią ryzyka.

 

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Akt o usługach cyfrowych zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie po 20 dniach od dnia publikacji. Większość postanowień tego aktu będzie miała zastosowanie dopiero po upływie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie lub od 1 stycznia 2024 r. – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.

W stosunku do bardzo dużych platform oraz bardzo dużych wyszukiwarek internetowych Akt o usługach cyfrowych będzie stosowany wcześniej – w terminie 4 miesięcy od dnia, w którym podmioty te zostaną za takie uznane przez Komisję.

 

Drugie uchwalone rozporządzenie, Akt o rynkach cyfrowych, przedstawimy w kolejnym wydaniu newslettera  – zachęcamy do śledzenia.

 

Marta Kocińska
Associate | OW Legal
marta.kocinska@olesinski.com