Akt o usługach cyfrowych, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców

17 lutego 2024 r. zacznie obowiązywać w całości Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA). Celem tych unijnych przepisów jest zbudowanie bezpiecznego i budzącego zaufanie środowiska internetowego, które będzie skutecznie chronić jego użytkowników, w tym konsumentów. DSA nałoży na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków, których zakres będzie zależeć m.in. od rodzaju świadczonych przez nich usług. Czego i kogo dokładnie będą one dotyczyć? Odpowiadamy.

 

Kogo dotyczy Akt o usługach cyfrowych?

Nowe przepisy wprowadzają ochronę zarówno przed systemowymi, jak i jednostkowymi niebezpieczeństwami i nadużyciami w Internecie. Oznacza to, że wymogi Aktu o usługach cyfrowych obejmą wiele podmiotów – zarówno internetowych gigantów, takich jak Meta (w której skład wchodzi Facebook i Instagram), ale również nieduże portale, jeżeli np. umożliwiają one wymianę opinii na temat produktów między użytkownikami.

DSA dotyczy dostawców usług pośrednich, czyli usług społeczeństwa informacyjnego, co obejmuje:

 • usługi zwykłego przekazu (mere conduit) – polegają na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi / zapewnianiu dostępu do takiej sieci – np. VPN, Hotspot WiFi, telefonia internetowa;
 • usługi „cachingu” – polegają na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców – serwery proxy;
 • usługi hostingu – polegają na przechowywaniu informacji przekazanych przez użytkownika oraz na jego żądanie (czyli udostępnieniu im przez dany podmiot swoich serwerów) – np. przetwarzanie danych w chmurze, web hosting, usługi umożliwiające przechowywanie i udostępnianie plików.

Usługi hostingu objęte są większą liczbą wymogów niż pozostałe usługi pośrednie. Ponadto w ramach tej grupy wyodrębniono mniejsze kategorie, z których każda następna obejmuje coraz szerszy zakres obowiązków. Zobrazowaliśmy to w poniższej tabeli.

Usługi hostingu - tabelka z podziałem

Zakres nowych obowiązków

Dostawcy usług pośrednich muszą liczyć się z szeregiem nowych obowiązków, a w tym m.in.:

 • koniecznością wdrożenia mechanizmów zgłaszania obecności nielegalnej treści w dostarczanej usłudze;
 • koniecznością wdrożenia wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg na decyzje dostawcy platformy, podjęte wskutek zgłoszenia nielegalnych treści;
 • dostosowaniem się do zakazu stosowania zwodniczych interfejsów i praktyk (tzw. dark patterns);
 • dostosowaniem działalności do zakazu prezentowania reklam opartych na profilowaniu przy użyciu specjalnych kategorii danych osobowych;
 • ustanowieniem punktów kontaktowych dla użytkowników oraz właściwych organów;
 • transparentności w zakresie informowania o reklamach i w zakresie wyświetlania reklam;
 • koniecznością informowania odpowiednich organów o działaniach podjętych w odpowiedzi na nakaz:
 1. podjęcia działań przeciwko określonej nielegalnej treści,
 2. udzielenia określonych informacji.

UWAGA – ostateczny zakres obowiązków jest zależny od tego, z jakim typem usługi pośredniej mamy do czynienia.

 

Jak przygotować się na zmiany, które niesie Akt o usługach cyfrowych?

Akt o usługach cyfrowych został uchwalony w formie rozporządzenia unijnego, więc nie jest konieczna jego implementacja do polskiego porządku prawnego. W efekcie termin 17 lutego 2024 r. jest wiążący i nie ulegnie przesunięciu.

Pierwszym krokiem przygotowań do nadchodzących zmian powinno być ustalenie, czy przedsiębiorca świadczy usługę pośrednią w rozumieniu DSA. W przypadku odpowiedzi twierdzącej trzeba określić zakres nowych obowiązków oraz wprowadzić niezbędne zmiany w ramach prowadzanej działalności – np. w zakresie stosowanych interfejsów, dokumentów (np. regulaminów i polityk prywatności) czy praktyk reklamowych.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w określeniu, w jakich obszarach Państwa działań mogą być niezbędne zmiany w związku z Aktem o usługach cyfrowych, zachęcamy do kontaktu.

Bartosz Kolarz

Manager
Adwokat | OW Legal

bartosz.kolarz@olesinski.com

Paweł Kaczmarek

Senior Associate
OW Legal

pawel.kaczmarek@olesinski.com