• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Chinese
 • Japan
 • Korean
 • Umowy o roboty budowlane i spory pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
 • Umowy najmu i dzierżawy oraz spory pomiędzy stronami tych umów
 • Obrót nieruchomościami

Szymon Gancewski

Senior Associate

Adwokat

 Na co dzień zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego i prawa nieruchomości. Specjalizuje się w doradztwie związanym z procesem budowlanym, najmem i dzierżawą, a także w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym gruntami rolnymi.

Przygotowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z realizacją skomplikowanych inwestycji budowlanych oraz opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Posiada doświadczenie w doradztwie świadczonym na rzecz przedsiębiorców w związku ze stosowaniem umów najmu powierzchni biurowych i handlowych.

W swojej dotychczasowej praktyce reprezentował klientów przed organami administracji państwowej oraz w skomplikowanych sporach gospodarczych. Prowadził badania due diligence nieruchomości.

Był członkiem zespołu koordynującego obronę klientów w setkach toczących się jednocześnie postępowań karnych i administracyjnych, związanych z urządzaniem gier hazardowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Compliance w organizacji.

Doradza również w języku angielskim.

W wolnym czasie czyta, biega ze swoimi psami i uczy się języka rosyjskiego.

 • Umowy o roboty budowlane i spory pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
 • Umowy najmu i dzierżawy oraz spory pomiędzy stronami tych umów
 • Obrót nieruchomościami

Aktualności

Newsletter | Nieruchomości i proces budowlany

Nowe (i stare) wskazówki FIDIC

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Nieruchomości i proces budowlany

Nowe (i stare) wskazówki FIDIC

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Nieruchomości i proces budowlany

Zmiany specustawy COVID-19 dla galerii handlowych

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Nieruchomości i proces budowlany

Zmiany specustawy COVID-19 dla galerii handlowych

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

Zmiany specustawy COVID-19 dla galerii handlowych

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

Zmiany specustawy COVID-19 dla galerii handlowych

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ