• Umowy o roboty budowlane i spory pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
  • Umowy najmu i dzierżawy oraz spory pomiędzy stronami tych umów
  • Obrót nieruchomościami

Szymon Gancewski

Senior Associate

Adwokat | OW Legal

Na co dzień zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego i prawa nieruchomości. Specjalizuje się w doradztwie związanym z procesem budowlanym, najmem i dzierżawą, a także w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym gruntami rolnymi.

Przygotowuje i opiniuje umowy w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z realizacją skomplikowanych inwestycji budowlanych oraz opartych o warunki kontraktowe FIDIC. Posiada doświadczenie w doradztwie świadczonym na rzecz przedsiębiorców w związku ze stosowaniem umów najmu powierzchni biurowych i handlowych.

W swojej dotychczasowej praktyce reprezentował klientów przed organami administracji państwowej oraz w skomplikowanych sporach gospodarczych. Prowadził badania due diligence nieruchomości.

Był członkiem zespołu koordynującego obronę klientów w setkach toczących się jednocześnie postępowań karnych i administracyjnych, związanych z urządzaniem gier hazardowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Compliance w organizacji.

Doradza również w języku angielskim.

W wolnym czasie czyta, biega ze swoimi psami i uczy się języka rosyjskiego.

  • Umowy o roboty budowlane i spory pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
  • Umowy najmu i dzierżawy oraz spory pomiędzy stronami tych umów
  • Obrót nieruchomościami

Aktualności

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

Spór inwestora z projektantem sprawującym nadzór autorski nad inwestycją w fazie realizacji budowy

Szymon Gancewski

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

Spór inwestora z projektantem sprawującym nadzór autorski nad inwestycją w fazie realizacji budowy

Szymon Gancewski

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

Gdy realizacja kontraktu budowlanego się wydłuża, możliwa jest rekompensata

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

Gdy realizacja kontraktu budowlanego się wydłuża, możliwa jest rekompensata

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

O próbach końcowych i odbiorach na podstawie umowy FIDIC

Szymon Gancewski

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

O próbach końcowych i odbiorach na podstawie umowy FIDIC

Szymon Gancewski

CZYTAJ WIĘCEJ