• Prawo cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Spory sądowe i pozasądowe
  • Postępowanie egzekucyjne

Paweł Bury

Senior Associate

Radca prawny | OW Legal

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego oraz sporach powstałych na ich gruncie.

Wspiera przedsiębiorców w ich bieżącej działalności, w tym reprezentuje ich w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Czynnie występował przed sądami różnych instancji w sprawach sądowych dotyczących m.in. należności z umów, roszczeń odszkodowawczych czy roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z najwyższą średnią wśród absolwentów w roku akademickim 2017/2018.

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Zakładzie Postępowania Cywilnego na ww. Wydziale.

Wielokrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, a także stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Laureat konkursów prawniczych, w tym zwycięzca XX Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę oraz zwycięzca ogólnopolskiego konkursu Karierosfera w dziedzinie prawo (2018 r.).

Autor ponad 20 publikacji naukowych z zakresu prawa.

Uzyskał najwyższy wynik egzaminu zawodowego wśród zdających w 2022 r. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

W wolnym czasie pasjonat komunikacji publicznej, militariów oraz historii, w szczególności historii XX w. Zapalony filatelista i fonotelista.

Obszary specjalizacji

  • Prawo cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Spory sądowe i pozasądowe
  • Postępowanie egzekucyjne

Aktualności

News | Ochrona danych osobowych, RODO

Otrzymaliśmy aż 11 wyróżnień w rankingu The Legal 500

Ludmiła Łuczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Ochrona danych osobowych, RODO

Otrzymaliśmy aż 11 wyróżnień w rankingu The Legal 500

Ludmiła Łuczak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

Klauzule abuzywne a rolnicy – ocena zmian

Paweł Bury

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo konsumenckie

Klauzule abuzywne a rolnicy – ocena zmian

Paweł Bury

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | inne

Zmiany dotyczące raportowania o paliwach ciekłych

Paweł Bury

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | inne

Zmiany dotyczące raportowania o paliwach ciekłych

Paweł Bury

CZYTAJ WIĘCEJ