• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Chinese
 • Japan
 • Korean
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Spory sądowe i pozasądowe
 • Postępowanie egzekucyjne

Paweł Bury

Senior Associate

Dział prawny

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego oraz sporach powstałych na ich gruncie.

Wspiera przedsiębiorców w ich bieżącej działalności, w tym reprezentuje ich w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Czynnie występował przed sądami różnych instancji w sprawach sądowych dotyczących m.in. należności z umów, roszczeń odszkodowawczych czy roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z najwyższą średnią wśród absolwentów w roku akademickim 2017/2018.

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Zakładzie Postępowania Cywilnego na ww. Wydziale.

Wielokrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, a także stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Laureat konkursów prawniczych, w tym zwycięzca XX Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę oraz zwycięzca ogólnopolskiego konkursu Karierosfera w dziedzinie prawo (2018 r.).

Autor ponad 20 publikacji naukowych z zakresu prawa.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

W wolnym czasie pasjonat komunikacji publicznej, militariów oraz historii, w szczególności historii XX w. Zapalony filatelista i fonotelista.

Obszary specjalizacji

 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Spory sądowe i pozasądowe
 • Postępowanie egzekucyjne

Aktualności

News | inne

10 nowych mecenasów w OW

Paweł Bury

CZYTAJ WIĘCEJ

News | inne

10 nowych mecenasów w OW

Paweł Bury

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Spory, postępowania sądowe i arbitrażowe

Czy wojna w Ukrainie stanowi usprawiedliwienie dla niewykonania umowy?

Mateusz Kisiela

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Spory, postępowania sądowe i arbitrażowe

Czy wojna w Ukrainie stanowi usprawiedliwienie dla niewykonania umowy?

Mateusz Kisiela

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Prawo rynków kapitałowych

Tarczyński S.A. Sponsorem Tytularnym Stadionu Wrocław

Michał Bogacz

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Prawo rynków kapitałowych

Tarczyński S.A. Sponsorem Tytularnym Stadionu Wrocław

Michał Bogacz

CZYTAJ WIĘCEJ