• Compliance
  • Prawo karne

Justyna Papież-Łogin

Counsel

Adwokat | OW Legal

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu compliance i prawa karnego, w tym w szczególności gospodarczego i skarbowego. Posiada doświadczenie w sprawach związanych ze zwalczaniem nadużyć popełnianych na szkodę przedsiębiorców i osobistymi interesami menadżerów – przede wszystkim ich odpowiedzialnością cywilną, administracyjną i karną.

W ramach obszaru compliance zajmuje się wdrażaniem procedur zapewniających zgodność działalności przedsiębiorstwa z aktualnymi regulacjami krajowymi, międzynarodowymi i wewnętrznymi organizacji. Wspiera przy budowaniu skutecznych systemów compliance oraz przy identyfikacji wewnętrznych ryzyk organizacji i tworzeniu mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom.

Realizuje projekty dotyczące m.in. zmniejszania ryzyka odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej, mapowania odpowiedzialności w strukturze spółek oraz oceny funkcjonujących w nich procedur. Wspiera przedsiębiorców przy przygotowywaniu procedur na wypadek kontroli organów państwowych i w postępowaniach karnych toczących się przed sądami oraz organami ścigania.

Prowadzi szkolenia z zakresu osobistej odpowiedzialności członków zarządu, zasad stosowania kontroli operacyjnej, zatrzymań, przesłuchań i innych czynności dokonywanych przez organy ścigania, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadaczka następujących certyfikatów:

  1. z zakresu Sytemu Zarządzania Zgodnością zgodny z ISO 19600:2014 (późn. ISO 37301) wydany przez DEKRA sp. z o.o.,
  2. audytora wewnętrznego ISO 37001 wydany przez DEKRA sp. z o.o.,
  3. specjalisty ds. Compliance (Compliance Officer) wydany przez Uniwersytet Wrocławski.

Aktywnie angażuje się w działalność pro bono m.in. na rzecz Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż.

Doradza również w języku angielskim.

Fanka azjatyckiej kuchni, pieszych wycieczek i dobrych kryminałów.

Obszary specjalizacji

  • Compliance
  • Prawo karne

Aktualności

Wydarzenie | HR / prawo pracy

Przepisy o sygnalistach z perspektywy działów HR, RODO i Compliance – cykl webinarów

Justyna Papież-Łogin

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | HR / prawo pracy

Przepisy o sygnalistach z perspektywy działów HR, RODO i Compliance – cykl webinarów

Justyna Papież-Łogin

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Compliance

Czy to już czas, by wdrażać procedurę dla sygnalistów?

Justyna Papież-Łogin

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Compliance

Czy to już czas, by wdrażać procedurę dla sygnalistów?

Justyna Papież-Łogin

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Compliance

Whistleblowing. Bezpłatny przewodnik

Tomasz Wróblewski

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Compliance

Whistleblowing. Bezpłatny przewodnik

Tomasz Wróblewski

CZYTAJ WIĘCEJ