• Due diligence nieruchomości
 • Obrót nieruchomościami
 • Obsługa inwestycji budowlanych
 • Spory sądowe
 • Obligacje
 • Prawo spółek handlowych

Jerzy Róg

Senior Associate

Radca prawny | OW Legal

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek handlowych. Świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich działalności – od zawiązania spółek po ich likwidację. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze sporów sądowych i postępowań administracyjnych. Jest członkiem zespołu prawa nieruchomości.

Jego doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz podmiotów z branży deweloperskiej i budowlanej, w tym na etapie obsługi gwarancyjnej inwestycji budowlanych.

Przeprowadził liczne badania due diligence nieruchomości, które poprzedzały wielomilionowe inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe. Sporządzał opinie na temat prawidłowości nabycia nieruchomości oraz statusu prawnego urządzeń przesyłowych.

Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami m.in. w sporach budowlanych, z zakresu prawa rzeczowego, a także odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Wspiera w postępowaniach prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego i ochrony zabytków.

Jest absolwentem i wieloletnim współpracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, sprawującym nadzór i opiekę merytoryczną nad studentami prawa w ramach nauczania klinicznego z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i postępowania cywilnego.

Laureat ogólnopolskiego konkursu Spory budowlane w orzecznictwie SN (2020) – jego glosa do wyroku Sądu Najwyższego została opublikowana w renomowanym czasopiśmie prawniczym.

Doradza również w języku angielskim.

W czasie wolnym uprawia kalistenikę, bieganie, turystykę wysokogórską i taniec.

 • Due diligence nieruchomości
 • Obrót nieruchomościami
 • Obsługa inwestycji budowlanych
 • Spory sądowe
 • Obligacje
 • Prawo spółek handlowych

Aktualności

News | inne

Sukces w obronie zwierząt na ścieżce sądowej

Jerzy Róg

CZYTAJ WIĘCEJ

News | inne

Sukces w obronie zwierząt na ścieżce sądowej

Jerzy Róg

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Nieruchomości i proces budowlany

Doradzaliśmy Cavatina przy zakupie gruntu za 147 mln zł

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Nieruchomości i proces budowlany

Doradzaliśmy Cavatina przy zakupie gruntu za 147 mln zł

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

Sprzedaż spółek może być jeszcze bardziej blokowana przez KOWR

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Nieruchomości i proces budowlany

Sprzedaż spółek może być jeszcze bardziej blokowana przez KOWR

Maciej Król

CZYTAJ WIĘCEJ