• Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
  • Prawo spółek handlowych
  • Obsługa korporacyjna
  • Zatory płatnicze

Dominika Koss-Grajdura

Senior Associate

Radca prawny | OW Legal

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności z zakresu prawa rynku kapitałowego, a także prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.

Na co dzień świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych z wielu branż.

Swoje doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych uczestnicząc w wielu projektach gospodarczych, zwłaszcza z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Wspierała również średnich i dużych przedsiębiorców kompleksowym doradztwem korporacyjnym.

Posiada szerokie doświadczenie m.in. w obsłudze podmiotów niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością, wspierała przedsiębiorców w licznych procesach insolwencyjnych, a także uczestniczyła w postępowaniach zatorowych prowadzonych przez UOKiK w ramach zwalczania nadmiernych opóźnień w transakcjach handlowych.

W ramach dotychczasowej praktyki realizowała projekty obejmujące m.in. inicjowanie i prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, tworzenie, łączenie i likwidacje spółek handlowych oraz analizy i negocjacje umów. Brała również udział w opracowywaniu i wdrażaniu strategii gospodarczych oraz w złożonych procesach cywilnych i administracyjnych (dotyczących nadmiernych opóźnień płatności transakcji handlowych).

Współautorka publikacji naukowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Biegle włada językiem angielskim.

  • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
  • Prawo spółek handlowych
  • Obsługa korporacyjna
  • Zatory płatnicze

Aktualności

Publikacja | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Zakaz promocji i reklamy nabycia udziałów w spółce z o.o. a upadłość

Dominika Koss-Grajdura

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Zakaz promocji i reklamy nabycia udziałów w spółce z o.o. a upadłość

Dominika Koss-Grajdura

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Zmiany w ksh: wskazujemy, czym podział przez wyodrębnienie różni się od aportu

Karol Niemiec

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Zmiany w ksh: wskazujemy, czym podział przez wyodrębnienie różni się od aportu

Karol Niemiec

CZYTAJ WIĘCEJ

News | CIT

Transgraniczne przekształcenie spółki z luksemburskiej w polską

Michał Bogacz

CZYTAJ WIĘCEJ

News | CIT

Transgraniczne przekształcenie spółki z luksemburskiej w polską

Michał Bogacz

CZYTAJ WIĘCEJ