• Pomoc publiczna
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne / Polska Strefa Inwestycji
  • Postępowanie administracyjne
  • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski

Dominik Jędrak

Senior Consultant

Adwokat | OW State aid

Specjalizuje się w doradztwie prawno-podatkowym związanym z pomocą publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych / Polskiej Strefy Inwestycji.

Przez ponad 4 lata pracował w Ministerstwie Rozwoju w Wydziale Specjalnych Stref Ekonomicznych, gdzie przez ostatnie 2 lata pełnił funkcję naczelnika. Uczestniczył w postępowaniach przed Komisją Europejską.

Przeprowadził setki postępowań administracyjnych w zakresie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych lub decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Jego doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz przedsiębiorców działających w SSE / PSI oraz uzyskujących granty rządowe.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył Studia Podyplomowe Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli.

Biegle włada językiem angielskim.

W wolnym czasie sędziuje mecze siatkówki halowej.

  • Pomoc publiczna
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne / Polska Strefa Inwestycji
  • Postępowanie administracyjne
  • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski

Aktualności

News | OW State aid (pomoc publiczna)

Pomogliśmy Grupie Kingfa w założeniu spółki i uzyskaniu pomocy publicznej dla inwestycji o wartości 260 mln zł

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ

News | OW State aid (pomoc publiczna)

Pomogliśmy Grupie Kingfa w założeniu spółki i uzyskaniu pomocy publicznej dla inwestycji o wartości 260 mln zł

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | OW State aid (pomoc publiczna)

Bezpłatne webinarium: TCTF, czyli wielomilionowa pomoc dla sektorów niskoemisyjnych

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | OW State aid (pomoc publiczna)

Bezpłatne webinarium: TCTF, czyli wielomilionowa pomoc dla sektorów niskoemisyjnych

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | OW State aid (pomoc publiczna)

Niebawem rozliczenie ulgi na ekspansję

Dominik Jędrak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | OW State aid (pomoc publiczna)

Niebawem rozliczenie ulgi na ekspansję

Dominik Jędrak

CZYTAJ WIĘCEJ