Prawo rynków kapitałowych

Prawo rynku kapitałowego to niezwykle dynamiczny i kompleksowy obszar doradztwa. W dobie ciągłych zmian legislacyjnych ważna jest znajomość praktyki rynkowej oraz organu nadzoru. Poszukując rozwiązań dla naszych klientów, łączymy te kompetencje z doświadczeniem biznesowym.

Michał Bogacz

Partner
Radca prawny

Michał Bogacz

Partner
Radca prawny

Obszary doradztwa

Świadczymy usługi zorientowane na cele Klientów, uwzględniające ich indywidualne oczekiwania i zapewniające bezpieczeństwo prawne. Nasze obszary doradztwa:

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie wprowadzania / dopuszczania akcji do obrotu na rynku publicznym (IPO i SPO) – przygotowywanie prospektów, memorandów informacyjnych, reprezentacja przed instytucjami rynku kapitałowego

Emisja obligacji – kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu publicznych i niepublicznych emisji obligacji

Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z przekroczeniem określonych progów stanu posiadania głosów w spółce publicznej

Delisting – kompleksowe doradztwo prawne w zakresie wycofania akcji spółki publicznej z obrotu na rynku regulowanym lub obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Restrukturyzacje oraz akwizycje w grupach kapitałowych spółek publicznych; doradztwo prawne w zakresie przejęć spółek (wrogich, przyjaznych), w tym dotyczące obrony przed przejęciami

Bieżąca obsługa prawna spółek publicznych – kompleksowe doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych (raporty ESPI, EBI, raporty okresowe) i notyfikacyjnych przez emitentów oraz przez ich akcjonariuszy

Opracowywanie i implementacja u emitentów wewnętrznych regulacji / polityk – m.in. indywidualne standardy raportowania (ISR), polityki wynagrodzeń, procedury związane z raportowaniem transakcji z podmiotami powiązanymi

Wdrażanie dokumentacji dotyczącej corporate governance w spółkach publicznych, w tym w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Szkolenia dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych dla zarządów, rad nadzorczych, kadry menedżerskiej, specjalistów działów IR

Zrealizowane projekty

Aktualności

News | Ochrona danych osobowych, RODO

Otrzymaliśmy aż 11 wyróżnień w rankingu The Legal 500

Ludmiła Łuczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Ochrona danych osobowych, RODO

Otrzymaliśmy aż 11 wyróżnień w rankingu The Legal 500

Ludmiła Łuczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | CIT

Transgraniczne przekształcenie spółki z luksemburskiej w polską

Michał Bogacz

CZYTAJ WIĘCEJ

News | CIT

Transgraniczne przekształcenie spółki z luksemburskiej w polską

Michał Bogacz

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Ochrona danych osobowych, RODO

9 wyróżnień w The Legal 500

Lucyna Brayshaw

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Ochrona danych osobowych, RODO

9 wyróżnień w The Legal 500

Lucyna Brayshaw

CZYTAJ WIĘCEJ