• Prawo rynków kapitałowych
  • Prawo spółek handlowych
  • Prawo pracy
  • Wsparcie działów zakupów

Magdalena Kordas

Senior Associate

Radca prawny

Posiada szerokie i praktyczne doświadczenie w projektach restrukturyzacyjnych (przekształcenia, połączenia) oraz z zakresu rynków kapitałowych.

Na co dzień świadczy kompleksową obsługę prawną, w szczególności na rzecz podmiotów gospodarczych z branży automotive, e-commerce i IT, w tym spółek giełdowych i grup kapitałowych.

Brała udział w przygotowaniu prospektu emisyjnego, doradza w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów oraz kreowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Kompleksowo doradza w zakresie wdrażania w spółkach publicznych regulacji dotyczących komitetów audytu.

Wspiera przedsiębiorców w wypełnianiu elektronicznych obowiązków (sporządzaniu i składaniu dokumentów związanych z zamknięciem roku finansowego oraz dokonywaniu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych). Swoim doświadczeniem w tym zakresie dzieli się w specjalistycznych artykułach, ukazujących się w prasie oraz na blogu tworzonym przez specjalistów O&W – cowprawiepiszczy.com

Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w tym z zakresu prawa ochrony znaków towarowych.

Prowadzi szkolenia o różnorodnej tematyce, m.in. prawa pracy, ochrony danych osobowych, zawierania i zabezpieczania umów handlowych.

Prelegent podczas konferencji regionalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Współpracuje z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, prowadząc wydarzenia dla śląskich przedsiębiorców.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Doradza także w języku angielskim.

W wolnym czasie podróżuje szukając inspiracji kulinarnych oraz gra na fortepianie i gitarze.

Obszary specjalizacji

  • Prawo rynków kapitałowych
  • Prawo spółek handlowych
  • Prawo pracy
  • Wsparcie działów zakupów