• Prawo rynków kapitałowych
  • Prawo spółek handlowych
  • Hi-Tech / VC / Startupy
  • M&A / Restrukturyzacje

Cyryl Szudra

Senior Associate

Adwokat

Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa rynków kapitałowych. Na co dzień wspiera dużych i średnich przedsiębiorców, w tym spółki notowane na GPW w Warszawie.

Kompleksowo doradza w obszarze obowiązków regulacyjnych spółek publicznych (m.in. rozporządzenia MAR), komitetów audytu, transakcji z podmiotami powiązanym oraz prowadzi audyty i szkolenia w tym zakresie.

W ramach swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał m.in. spółce debiutującej na GPW podczas IPO oraz w zakresie przeprowadzenia wezwania do sprzedaży akcji.

Autor specjalistycznych artykułów, zwłaszcza w zakresie prawa rynków kapitałowych.

Wielokrotny prelegent podczas konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz regulacji dotyczących komitetów audytu.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Doradza również w języku niemieckim.

Czas wolny stara się spędzać poza miastem, w szczególności podczas pieszych lub rowerowych wędrówek.

Obszary specjalizacji

  • Prawo rynków kapitałowych
  • Prawo spółek handlowych
  • Hi-Tech / VC / Startupy
  • M&A / Restrukturyzacje

Aktualności

Wydarzenie | inne

Bezpłatne webinarium: Spółki osobowe 2021 – szkoła przetrwania

Rafał Olesiński

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | inne

Bezpłatne webinarium: Spółki osobowe 2021 – szkoła przetrwania

Rafał Olesiński

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo rynków kapitałowych

Emitenci giełdowi z tarczą?

Cyryl Szudra

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo rynków kapitałowych

Emitenci giełdowi z tarczą?

Cyryl Szudra

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo rynków kapitałowych

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego po 30 czerwca 2020 roku?

Cyryl Szudra

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo rynków kapitałowych

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego po 30 czerwca 2020 roku?

Cyryl Szudra

CZYTAJ WIĘCEJ