• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Chinese
 • Japan
 • Korean
 • Prawo rynków kapitałowych
 • Prawo spółek handlowych
 • Hi-Tech / VC / Startupy
 • M&A / Restrukturyzacje

Cyryl Szudra

Manager

Adwokat | OW Legal

Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa rynków kapitałowych. Na co dzień wspiera dużych i średnich przedsiębiorców, w tym spółki notowane na GPW w Warszawie.

Kompleksowo doradza w obszarze obowiązków regulacyjnych spółek publicznych (m.in. rozporządzenia MAR), komitetów audytu, transakcji z podmiotami powiązanym oraz prowadzi audyty i szkolenia w tym zakresie.

W ramach swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał m.in. spółce debiutującej na GPW podczas IPO oraz w zakresie przeprowadzenia wezwania do sprzedaży akcji.

Autor specjalistycznych artykułów, zwłaszcza w zakresie prawa rynków kapitałowych.

Wielokrotny prelegent podczas konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz regulacji dotyczących komitetów audytu.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Doradza również w języku niemieckim.

Czas wolny stara się spędzać poza miastem, w szczególności podczas pieszych lub rowerowych wędrówek.

Obszary specjalizacji

 • Prawo rynków kapitałowych
 • Prawo spółek handlowych
 • Hi-Tech / VC / Startupy
 • M&A / Restrukturyzacje

Aktualności

Newsletter | Prawo rynków kapitałowych

Nowe wzory list osób z dostępem do informacji poufnej już dostępne

Jakub Trzciński

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Prawo rynków kapitałowych

Nowe wzory list osób z dostępem do informacji poufnej już dostępne

Jakub Trzciński

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Spory, postępowania sądowe i arbitrażowe

Możliwe uproszczenia spraw nakazowych i wieczystoksięgowych?

Jakub Trzciński

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Spory, postępowania sądowe i arbitrażowe

Możliwe uproszczenia spraw nakazowych i wieczystoksięgowych?

Jakub Trzciński

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Wezwania na akcje na nowo – nowelizacja ustawy o ofercie publicznej

Cyryl Szudra

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Wezwania na akcje na nowo – nowelizacja ustawy o ofercie publicznej

Cyryl Szudra

CZYTAJ WIĘCEJ