Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Praca doradcy w tym obszarze daje szczególną satysfakcję, ponieważ wymaga ogromnej wyobraźni i umiejętności przewidywania kilka kroków naprzód. To na ogół współpraca ze sporym kręgiem interesariuszy – od samej spółki, przez jej organy, inwestora, banki, sąd itd. Już dawno k.s.h., czy szerzej rozumiane prawo korporacyjne, przestało wiać nudą – wymaga doświadczenia i praktycznej specjalizacji.

Prawo korporacyjne pozwala kreować rzeczywistość. Od wyboru odpowiedniej struktury działalności, przez zabezpieczenie udziałowców i członków organów spółki, a przede wszystkim po zarządzenie oczekiwaniami kilku stron – to złożony proces, w którym ważny jest kontekst, a nie tylko jego formalny cel.

Michał Bogacz

Partner
Radca prawny

Michał Bogacz

Partner
Radca prawny

Obszary doradztwa

Świadczymy usługi doradcze obejmujące pełen zakres prawa korporacyjnego. Wspieramy zarówno w codziennych sprawach operacyjnych, jak i strategicznych. W sytuacjach kryzysowych zapewniamy szybką i profesjonalną pomoc.

Nasz zespół łączy kompetencje z zakresu strukturyzowania biznesu, kształtowania zasad Corporate Governance, zabezpieczania ryzyk po stronie organów spółek, M&A oraz private equity. Mamy też praktyczne doświadczenie w zakresie podatków, analityki i finansów. To pozwala nam na kompleksową obsługę spółek i transakcji.

Obszary naszego wsparcia:

Tworzenie nowych podmiotów – wybór i założenie optymalnej prawnie i podatkowo formy prowadzenia działalności / struktury właścicielskiej – spółki osobowe, kapitałowe, fundusze inwestycyjne (ASI, TFI), fundacje rodzinne itd. Bierzemy pod uwagę szeroki kontekst, zarówno prawny, jak i podatkowy. Czasem o wyborze może decydować nawet sposób motywacji kluczowej kadry (SA czy PSA) czy rodzaj finansowania dłużnego

Kształtowanie Corporate Governance – sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów, polityk wewnętrznych i innych regulacji dla zapewnienia ładu korporacyjnego w spółkach, obsługa zgromadzeń akcjonariuszy i wspólników

Odpowiedzialność organów spółki – budowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyk po stronie organów spółek, prowadzenie szkoleń, doradztwo w zakresie business judgement rule. Więcej o compliance w firmie >

Relacje z członkami zarządu i rad nadzorczych – tworzenie struktur raportowania i wzajemnych relacji w ramach elastyczności przewidywanej przez przepisy k.s.h.

Prawo holdingowe – wypracowanie mechanizmów zabezpieczania wzajemnych interesów w zakresie podmiotów funkcjonujących w ramach większych struktur/grupy spółek, rozwiązania oparte o joint venture, złote akcje, osobiste uprawnienia itp.

Doradztwo korporacyjne przy zmianach właścicielskich – dokumentacja transakcyjna i negocjacje, badania due diligence prawne, podatkowe i finansowe, przystępowanie do spółek nowych udziałowców, podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego, umowy wspólników (akcjonariuszy), term sheets, transakcje zbycia lub zabezpieczenia na akcjach i udziałach, procesy squeeze out, wyłączenia wspólnika ze spółki

Reorganizacje i likwidacje spółek – kompleksowa obsługa, plany przekształceń, łączeń i podziałów, joint venture, likwidacje, w tym zbywanie zbędnej lub niechcianej spółki z wykorzystaniem instrumentów prawa upadłościowego (przygotowana likwidacja, pre-pack) / tzw. likwidacja „pod klucz”

Transakcje M&A i PE/VC – strukturyzacja transakcji, negocjacje, badania due diligence, projekty dokumentacji (SPA, zabezpieczenia). Więcej o praktyce M&A >

Obsługa sporów korporacyjnych – zaskarżanie uchwał organów spółek, dochodzenie odszkodowań od członków organów spółek z tytułu szkody wyrządzonej spółce, powództwa typu actio pro socio. Więcej o rozwiązywaniu sporów >

Programy motywacyjne oparte o instrumenty finansowe i pochodne – projektowanie optymalnych podatkowo programów akcyjnych lub opartych o warranty subskrypcyjne, opcje na akcje, RSU i ich wdrożenia, ocena skutków podatkowych, rozliczenia . Więcej o programach motywacyjnych >

Sukcesja majątku rodzinnego – doradztwo w zarządzaniu i zabezpieczeniu majątku, w planowaniu sukcesji rodzinnej przy wykorzystaniu fundacji rodzinnej, stowarzyszenia, ASI i indywidualnie opracowywanych rozwiązań. Więcej o fundacji rodzinnej >

Obsługa zgromadzeń akcjonariuszy i wspólników – kompleksowa pomoc prawna w zwoływaniu i przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, w tym reprezentowanie udziałowców w charakterze pełnomocnika, pełnienie funkcji przewodniczącego zgromadzenia, przygotowywanie projektów uchwał, wsparcie w procesach rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS

Digitalizacja – e-podpis, e-pieczęć, digitalizacja, S-24, obsługa e-skrzynek

Obsługa zgromadzeń akcjonariuszy i wspólników – kompleksowa pomoc prawna w zwoływaniu i przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, w tym reprezentowanie udziałowców w charakterze pełnomocnika, pełnienie funkcji przewodniczącego zgromadzenia, przygotowywanie projektów uchwał, wsparcie w procesach rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS

Zamknięcia roku obrotowego – wsparcie przy podpisywaniu sprawozdania finansowego, zatwierdzaniu go na zgromadzeniach, składaniu w sądzie rejestrowym

Zrealizowane projekty

Aktualności

Wydarzenie | HR / prawo pracy

Jak digitalizacja obszaru HR w firmach pomoże odpowiedzieć na e-wyzwania 2024/2025?

Magdalena Kordas

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | HR / prawo pracy

Jak digitalizacja obszaru HR w firmach pomoże odpowiedzieć na e-wyzwania 2024/2025?

Magdalena Kordas

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Zamknięcie roku w spółce – marcowa lista zadań

Magdalena Kordas

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Zamknięcie roku w spółce – marcowa lista zadań

Magdalena Kordas

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Krajowa i transgraniczna strukturyzacja biznesu – prawne i podatkowe aspekty w pigułce

Magdalena Kordas

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Krajowa i transgraniczna strukturyzacja biznesu – prawne i podatkowe aspekty w pigułce

Magdalena Kordas

CZYTAJ WIĘCEJ