• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Chinese
 • Japan
 • Korean

Compliance

W czasach potężnej nadprodukcji prawa, zapewnienie zgodności przestało być zadaniem do udźwignięcia przez jedną osobę w organizacji czy nawet zespół. Coraz częściej bycie non-comply oznacza ogromne ryzyka dla firmy: finansowe, wizerunkowe czy nawet HR-owe. Compliance przestał być czymś „nice to have”, stał się „must have”.

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat

Obszary doradztwa

Wdrożenie sprawnego, kompleksowego i bezpiecznego system compliance nie musi oznaczać rewolucji w firmie. Wprowadzając krok po kroku drobne elementy, możemy „naoliwić” nawet przerdzewiałą organizację, dzięki czemu zapewnimy zgodność działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi regulacjami i zminimalizujemy ryzyko ewentualnej odpowiedzialności osobistej top managementu.

W Olesiński i Wspólnicy, dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia z zakresu compliance oraz innych dziedzin prawa jak m.in. podatki, prawo karne, ochrona środowiska, prawo pracy (w tym szeroko: RODO) czy BHP, udaje nam się tworzyć produkty maksymalnie dopasowane do potrzeb organizacji.

Nasze doradztwo obejmuje takie obszary jak m.in.:

Sygnaliści – kompleksowo obsługujemy wszystkie obszary związane z sygnalistami, w szczególności:

 • tworzymy procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi,
 • we współpracy z dostawcą rozwiązań IT – firmą Deviniti stworzyliśmy autorskie narzędzie WhistBoard umożliwiające anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości,
 • wspieramy oraz samodzielnie obsługujemy zgłoszenia nieprawidłowości i prowadzimy postępowania wyjaśniające,
 • wspieramy firmy w przeciwdziałaniu dalszym naruszeniom.

 • Outsourcing funkcji compliance oficera – przejmujemy część zadań z zakresu compliance, dzięki czemu nie ma konieczności tworzenia nowych stanowisk pracy. Nasze działania w tym zakresie obejmują m.in.:

 • obsługę zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów,
 • monitorowanie zmian prawnych w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstwa,
 • bieżące doradztwo z zakresu compliance (szkolenia / procedury / wytyczne i pomoc przy ich wdrażaniu / rekomendacje działań w sytuacjach kryzysowych).

 • Audyt compliance – podstawą budowania skutecznego systemu compliance jest nie tylko wprowadzenie w firmie odpowiednich procedur i mechanizmów dostosowanych do potrzeb organizacji, ale również ich ciągła aktualizacja i ulepszanie. Większość podmiotów, zwłaszcza tych funkcjonujących w grupach kapitałowych, mają wdrożone rozwiązania z zakresu compliance, dlatego w tym obszarze proponujemy:

 • analizę wdrożonych w spółce procedur i rozwiązań,
 • dostosowanie wdrożonych rozwiązań do obowiązujących regulacji prawnych,
 • rekomendacje, jakie rozwiązania powinny być w spółce wdrożone, tak aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy firmy.

 • Procedury wewnętrzne – modyfikujemy, dopasowujemy i usprawniamy wdrożone w spółce mechanizmy i procedury oraz tworzymy nowe polityki maksymalnie dopasowane do przedsiębiorstwa m.in.:

 • kodeksy etyki,
 • kodeksy postępowania,
 • polityki obiegu dokumentów,
 • polityki przyjmowania prezentów,
 • polityki antymobbingowe,
 • polityki know your customer,
 • w tym klauzule umowne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom.

 • System wczesnego reagowania – tworzymy mechanizmy pozwalające na szybkie i skuteczne identyfikowanie zmian w otoczeniu prawnym spółki:

 • identyfikujemy kluczowe obszary regulacyjne dotyczące działalności spółki i składające się na nie akty prawne,
 • w ustalonych z klientem odstępach czasu przygotowujemy zestawienia zmian prawnych w kluczowych obszarach działalności spółki,
 • analizujemy wpływ zmiany przepisów na działalność firmy.

 • Mapa odpowiedzialności – ograniczamy ryzyko nieuzasadnionej odpowiedzialności osobistej oraz zwiększenie bezpieczeństwa całej organizacji poprzez:

 • mapowanie obszarów w otoczeniu prawnym spółki generujących istotne ryzyka odpowiedzialności osobistej (na poziomie kadry zarządzającej / poszczególnych działów),
 • audyt aktualnego statusu przypisania odpowiedzialności w zidentyfikowanych obszarach oraz identyfikację obszarów nieprzypisanych,
 • uporządkowanie i uzupełnienie zakresów obowiązków dla poszczególnych stanowisk

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT):

 • tworzymy wewnętrzne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • opracowujemy rozwiązania ułatwiające przeprowadzanie analizy ryzyka prania pieniędzy oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.

 • CRBR – wspieramy proces identyfikacji beneficjentów rzeczywistych Spółek i kompleksowo pomagamy w dokonywaniu wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Compliance Management System (CMS) – tworzymy kompleksowe systemy umożliwiające monitorowanie i zarządzanie ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych = w szczególności wdrażamy w organizacji wszystkie powyższe obszary

  Szkolenia – prowadzimy szkolenia i warsztaty m.in. z odpowiedzialności osobistej top managementu, ryzyk prawnych i operacyjnych, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, wprowadzenia do wdrażania funkcji zarządzania zgodnością, z zachowań w sytuacjach kryzysowych

  Zrealizowane projekty

  LegalTech

  Liderzy specjalizacji

  Aktualności

  Publikacja | Compliance

  Santander UK z karą 107 mln funtów za nieprawidłowości z zakresu AML

  Justyna Papież-Łogin

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Publikacja | Compliance

  Santander UK z karą 107 mln funtów za nieprawidłowości z zakresu AML

  Justyna Papież-Łogin

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Wydarzenie | Compliance

  Weźmiemy udział w dyskusji podczas White Collar Crime Conference 2022

  Tomasz Wróblewski

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Wydarzenie | Compliance

  Weźmiemy udział w dyskusji podczas White Collar Crime Conference 2022

  Tomasz Wróblewski

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Newsletter | Compliance

  Niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw wpłynie na polskie firmy

  Justyna Papież-Łogin

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Newsletter | Compliance

  Niemiecka ustawa o łańcuchu dostaw wpłynie na polskie firmy

  Justyna Papież-Łogin

  CZYTAJ WIĘCEJ