...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości – kolejny sukces Kancelarii

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Kancelaria po ponad dwuletnim sporze wygrała dla naszego Klienta prestiżową sprawę, dotyczącą ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości i w efekcie odzyskania przez Klienta nadpłaconego podatku.
Po wielu, nierzadko „dyskusyjnych” pod względem uczciwości zagraniach ze strony urzędu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze na skutek wniesionego odwołania przyznało rację Klientowi, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Po ponownie przeprowadzonym postępowaniu organ pierwszej instancji wydał pozytywną dla Klienta decyzję. Najlepszym podsumowaniem tego ponad dwuletniego postępowania jest fragment decyzji urzędu (i w zasadzie jej jedyne uzasadnienie): „po analizie materiału nie było podstaw do kwestionowania pierwotnego stanowiska podatnika”.