Miło nam przekazać, że nasz zespół sporów sądowych uzyskał korzystną ugodę w sprawie dotyczącej czynów nieuczciwej konkurencji. Nasz Klient był stroną poszkodowaną w sprawie.

Spór toczył się z konkurentem, który naruszył tajemnicę przedsiębiorstwa i wykorzystując bazę klientów spółki przejął ich znaczną ilość. Takie naruszenia są często trudne do skutecznego ścigania ze względu na brak dowodów – podobnie było i w tym przypadku. Kolejnym wyzwaniem w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji jest określenie, wyliczenie i udowodnienie przed sądem szkody, m.in. ze względu na konieczność oszacowania zysku, który został utracony na skutek działania drugiej strony. Dlatego reprezentacja w tego typu sprawach wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia na każdym etapie postępowania.

Spór toczył się przed dedykowanym sądem do spraw własności intelektualnej, rozstrzygającym także właśnie spory z obszaru nieuczciwej konkurencji. Procedura przed tym sądem (odrębne postępowanie) istotnie się różni od postępowania toczonego wedle zasad ogólnych, stąd tym bardziej cieszymy się z pozytywnego rozstrzygnięcia osiągniętego po wielomiesięcznych negocjacjach.

Do skutecznego rozwiązania sprawy doprowadzili adw. Mateusz Kisiela i apl. radc. Paweł Bury, z udziałem adw. Tomasza Wróblewskiego, którym serdecznie gratulujemy sukcesu!