Zrealizowane z sukcesem połączenie spółki giełdowej