...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zmiany we właściwościach urzędów skarbowych

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W Rządowym Centrum Legislacji pojawiło się ostatnio sporo projektów rozporządzeń zmieniających właściwość urzędów skarbowych.

 

Duży Urząd Skarbowy

Jedno z projektowanych rozporządzeń ma wprowadzić spore zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu urzędów skarbowych.

Projekt zakłada wyodrębnienie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym oraz dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów o zasięgu wojewódzkim. Ponadto doprecyzowuje kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Nowa struktura urzędów skarbowych obejmować będzie:

  • jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – zapewniający kompleksową i profesjonalną obsługę podatkową grupom kapitałowym oraz spółkom je tworzącym oraz prowadzący jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju;
  • dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających we wszystkich województwach – w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy, który oprócz zasięgu województwa, będzie właściwym również na obszarze całego kraju dla wybranych podatników i płatników (Drugi Mazowiecki Urzędu Skarbowego w Warszawie).

 

W przypadku dziewiętnastu wyspecjalizowanych urzędów projekt zakłada obniżenie warunku kwotowego do uznania danego podmiotu jako o istotnym znaczeniu gospodarczym – do kwoty 3 mln euro przychodu netto.

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, ale zakłada wejście w życie nowej struktury urzędów skarbowych już od 1 stycznia 2021 r. Z pełną jego treścią można zapoznać się pod tym adresem.

 

Urząd Skarbowy od podatku u źródła

Kolejne z projektowanych rozporządzeń zakłada scentralizowanie zadań w zakresie WHT pobieranego przez płatników od nierezydentów.

Zgodnie z projektem, tylko Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie będzie obsługiwać wszystkich podatników i płatników podatku u źródła pobieranego od nierezydentów.

Rozporządzenie wskazywać będzie również naczelników urzędów skarbowych właściwych dla stwierdzania nadpłat w podatku u źródła, którzy będą różni dla osób prawnych i osób fizycznych.

Jednocześnie w sprawach opodatkowania CIT nierezydentów oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (lub uzyskujący przychody) na terenie więcej niż jednego województwa, funkcję właściwego urzędu skarbowego od Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie miałby przejąć Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Projekt, choć obecnie na etapie opiniowania, z założenia ma wejść w życie z 1 stycznia 2021 r. Treść rozporządzenia można znaleźć w tym miejscu.

 

Urząd Skarbowy od MDR

Kolejny z projektów zakłada upoważnienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do wykonywania zadań w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR, a w tym do:

  • nadawania numerów schematów podatkowych (NSP) i numerów zagranicznych schematów podatkowych transgranicznych (NZSPT),
  • wydawania postanowień o unieważnieniu NSP,
  • pozostawiania informacji o schemacie podatkowym bez rozpatrzenia.

 

Zadania te zostaną oddelegowane w związku z chęcią osiągnięcia sprawnej realizacji procesu obsługi zgłoszeń o schematach podatkowych.

Zgodnie z uzasadnieniem, wejście w życie rozporządzenia ma usprawnić proces obsługi informacji o schematach podatkowych, przy jednoczesnym zachowaniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kontroli nad zadaniami delegowanymi. Jednocześnie projekt przedmiotowego rozporządzenia nie wpływa na dotychczasowe zadania wykonywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, m.in. w zakresie oceny i analizy informacji o schematach podatkowych.

Projekt jest na etapie uzgodnień. Jeśli zostanie odpowiednio przeprocesowany, wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Z jego treścią można zapoznać się tutaj.

***

Z doświadczenia wiemy, że ustalenie właściwego urzędu skarbowego przysparza podatnikom na początku wiele kłopotów. Pytaniem pozostaje, czy „nowe” urzędy ułatwią dopełnianie obowiązków, czy też bardziej je skomplikują.

W sprawach podatkowych, nie tylko w dotyczących ustalenia właściwości urzędu skarbowego, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

 

Magdalena Kocyłowska
Consultant | Dział podatkowy
magdalena.kocylowska@olesinski.com

Wojciech Niedźwiedzki
Senior Consultant | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com