...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zmiany w podatkach dochodowych już w Sejmie

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Dwie ustawy nowelizujące podatki dochodowe zostały przyjęte przez Radę Ministrów i trafiły do Sejmu, gdzie mają być procedowane podczas najbliższego posiedzenia.

Pierwsza z nich, tj. nowelizacja wprowadzająca m.in. nadanie statusu podatnika CIT spółkom komandytowym, jest już procesowana przez Sejm i nie została mocno zmieniona w stosunku do pierwszego projektu. Przepisy dotyczące spółek komandytowych wyglądają analogicznie do tych zaproponowanych pierwotnie, natomiast nieco zmienione zostały proponowane przepisy w zakresie tzw. spółek nieruchomościowych (m.in. brak obowiązku sporządzania przez te podmioty informacji o realizacji strategii gospodarczej).

Z całym projektem mogą się Państwo zapoznać tutaj: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=642

Z kolei drugi projekt, wprowadzający tzw. estoński CIT, został zmieniony (w stosunku do pierwotnej propozycji) przede wszystkim w zakresie warunków, które podatnicy muszą spełnić, aby z niego skorzystać.

Zmiany obejmują wyższy próg maksymalnych przychodów, w wysokości 100 mln zł (już nie 50 mln zł). Ponadto mali podatnicy, chcący skorzystać z estońskiego CIT, mają obniżone wymogi – przede wszystkim w kwestii zatrudnienia – wymagane jest zatrudnienie przynajmniej jednego pracownika na umowie o pracę (zamiast trzech) oraz ponoszenie odpowiednio wysokich wydatków, w przeliczeniu na jednego pracownika, na rzecz osoby zatrudnionej na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.

Z tym projektem mogą się Państwo zapoznać, klikając w poniższy link: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=643

***

Śledzimy proces legislacyjny obu ustaw, jak również bierzemy w nim czynny udział w konsultacjach publicznych. O innych istotnych zmianach w zakresie tych ustaw będziemy informować Państwa na bieżąco.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszymi specjalistami.