...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zmiany w akcyzie i nie tylko – projekt ustawy w Sejmie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw[1] wpłynął do Sejmu 3 listopada 2022 r. Nowe regulacje obejmą m.in. akcyzę, VAT i CIT. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian.

 

Akcyza

Projektowane zmiany w ustawie o podatku akcyzowym zakładają m.in.:

  • zmianę definicji płynu do e-papierosów,
  • przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej na 1 stycznia 2024 r.,
  • zwolnienie z obowiązku składania deklaracji AKC-KZ przez podatników produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, zużywających tę energię na własne potrzeby,
  • przedłużenie zwolnienia z akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych o pojemności silnika spalinowego do 2000 cm³ do 31 grudnia 2029 r.,
  • obowiązek składania deklaracji podatkowej w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów węglowych i suszu tytoniowego.

 

VAT

Zmiany dotkną również posiadaczy kas fiskalnych. Nowe regulacje mają wydłużyć do 31 grudnia 2023 r. termin, w którym będzie można uzyskać homologacje i wprowadzić na rynek kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii paragonu (tzw. stary typ kas o zastosowaniu „specjalnym”).

Pozostali przedsiębiorcy, nieobjęci obowiązkiem prowadzenia „specjalnych” kas fiskalnych, będą mogli stosować kasy starego typu zakupione przed 1 stycznia 2023 r. Jednak na takie kasy nie dostaną już homologacji.

 

PIT i CIT

Projekt wprowadza także ograniczenia w zakresie ulgi na robotyzację. Z ulgi będą wyłączone przedsięwzięcia, które wiążą się ze znaczną emisją gazów cieplarnianych oraz działania związane z wydobywaniem, przetwarzaniem i spalaniem paliw kopalnych.

Nowe regulacje ograniczą stosowanie ulgi na robotyzację również w branży składowania odpadów, spalania odpadów i instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

e-Urząd Skarbowy

Projektowane zmiany zakładają zwiększoną możliwość doręczania pism za pośrednictwem konta w e-US. Chodzi o pisma z urzędów skarbowych w sprawie przyspieszonego zwrotu VAT w terminie 15 dni.

Ponadto w Ordynacji Podatkowej mają pojawić się przepisy ułatwiające dokonywanie płatności w e-Urzędzie Skarbowym z użyciem instrumentów płatniczych innych niż polecenie przelewu, np. BLIK. Jednak w takim przypadku, ze względu na ograniczoną możliwość zapłaty podatku za podatnika przez osobę trzecią (tj. do kwoty 1000 zł), podatnik przed dokonaniem płatności musi oświadczyć, że środki na zapłatę podatku pochodzą z jego rachunku. Takie oświadczenia mają zwolnić organy podatkowe z obowiązku weryfikacji każdej otrzymanej płatności.

 

Projekt ustawy skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Na bieżąco monitorujemy status prac legislacyjnych i będziemy informować o zmianach. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Małgorzata Tchórzewska
Senior Consultant | OW Tax
malgorzata.tchorzewska@olesinski.com

 

[1] Druk 2764

Małgorzata Tchórzewska

Senior Consultant
Doradca podatkowy | OW Tax

malgorzata.tchorzewska@olesinski.com