Zielony biznes, zielone pieniądze: jak pozyskać finansowanie na ekologiczną transformację przedsiębiorstwa w 2024 roku

Nadchodzi nowa era przedsiębiorczości, w której zrównoważony rozwój staje się nie tylko filarem odpowiedzialnego biznesu, ale też źródłem potężnych finansowych wsparć. Rok 2024  będzie rokiem transformacji ekologicznej. Przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie znaczącego wsparcia finansowego – zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Poniżej przedstawiamy wybrane programy wspierające transformację ekologiczną przedsiębiorstwa. W zestawieniu znajdują się zarówno te, do których nabór już się rozpoczął, jak i te, które dopiero będą uruchomione. Warto je rozważyć, jeśli zamierzają Państwo podjąć kroki w stronę bardziej zielonego biznesu.

 1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Priorytet FENG Zazielenienie przedsiębiorstw. Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny

1.1. Termin naboru

25 kwietnia 2024 – 25 lipca 2024

1.2. Dla kogo

MŚP, small i midcaps

1.3. Na co

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym inwestycje w nowe albo ulepszone produkty lub procesy.

W ramach przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na inwestycje w efektywność energetyczną. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia związane z energooszczędnością oraz zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Rezultatem inwestycji ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w procesie o minimum 30%.

1.4. Forma dofinansowania

Premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji. Poziom dofinansowania zależny będzie od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu – od 20% do 70% kosztów kwalifikowanych.

 

 1. Energia Plus

2.1. Termin naboru

1 lutego 2023 – 13 grudnia 2024

2.2. Dla kogo

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

2.3. Na co

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, , w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

W programie Energia Plus przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć prowadzących do:

 • zmniejszenia ilości zużytych surowców pierwotnych,
 • ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery,
 • poprawy efektywności energetycznej (zgodnie z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”),
 • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej – np. instalacji fotowoltaicznej,
 • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.

 

2.4. Forma dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych. Kwota pożyczki będzie wynosiła od 0,5 mln zł do 500 mln zł.

 

 1. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności 2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

3.1. Termin naboru

I kwartał 2024 – II kwartał 2024

3.2. Dla kogo

Konsorcja

3.3. Na co

Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis na:

 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • pomocy na projekty badawczo-rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe,
 • prace wdrożeniowe, w tym budowa demonstratora.

Zakres tematyczny obejmuje technologie odzysku materiałowego i zagospodarowanie odpadów przemysłowych (innych niż niebezpieczne) do poprawy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

3.4. Budżet

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ok. 350 mln zł.

 

 1. Horizon Europe Calls 2024 – Kierunek 4. Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal

4.1. Termin naboru

15 listopada 2023 r. – 19 marca 2024 r.

4.2. Na co

Kierunek ten będzie opierał się na wzmocnieniu UE w zakresie niskiego zużycia energii i ultrabezpiecznych komponentów cyfrowych.

4. 2.1. HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-03: Novel paradigms and approaches, towards AI-powered robots– step change in functionality (AI, data and robotics partnership) (RIA)

Budżet: 8 mln EUR za projekt. Całkowity przewidywany budżet na ten cel wynosi 30 mln EUR.

4.2.2. HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-04: Industrial leadership in AI, Data and Robotics boosting competitiveness and the green transition (AI Data and Robotics Partnership) (IA)

Budżet: 10 mln EUR za projekt. Całkowity przewidywany budżet na ten cel wynosi 60 mln EUR.

4.2.3. HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-21: Open Source for Cloud/Edge to support European Digital Autonomy (RIA)

Budżet: 5 mln EUR za projekt. Całkowity przewidywany budżet na ten cel wynosi 20 mln EUR.

4.2.4. HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-22: Fundamentals of Software Engineering (RIA)

Budżet: 4-6 mln EUR za projekt. Całkowity przewidywany budżet na ten cel wynosi 13,5 mln EUR.

4.2.5. HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-54: Smart photonics for joint communication & sensing and access everywhere (Photonics Partnership) (RIA)

Budżet: 3-5 mln EUR za projekt. Całkowity przewidywany budżet na ten cel wynosi 18 mln EUR.

4.2.6. HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-55: Photonics Innovation Factory for Europe (Photonics Partnership) (IA)

Budżet: Całkowity przewidywany budżet na ten cel wynosi 15 mln EUR.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia na cele środowiskowe, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem OW State Aid, który pomoże w wyborze odpowiedniego programu oraz przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej.