Zbliża się termin podpisania sprawozdań finansowych i z działalności

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Pod koniec marca br. Minister Finansów wydał rozporządzenie[1], na mocy którego zostały wydłużone terminy sprawozdawcze dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit, których rok obrotowy zakończył się pomiędzy 30.09.2020 r. a 30.04.2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, w tych przypadkach obowiązują następujące terminy:

  • do 6 miesięcy od dnia bilansowego – podpisanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności;
  • do 9 miesięcy od dnia bilansowego – zatwierdzenie dokumentów finansowych przez właściwy organ.

 

Tym samym, w większości spółek[2] termin na podpisanie sprawozdania finansowego przypada 30.06.2021 r.

 

Kto podpisuje dokumenty finansowe?

Przypominamy, że sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg (o ile doszło do takiego powierzenia) oraz obowiązkowo przez wszystkich członków zarządu spółki lub wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki. Do prawidłowego podpisania konieczne jest użycie przez wszystkich sygnatariuszy podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego (ePUAP) lub podpisu osobistego.

Podobnie sprawozdanie z działalności wymaga odpowiedniego podpisu elektronicznego (kwalifikowanego, zaufanego lub osobistego) wszystkich członków zarządu / wspólników prowadzących sprawy spółki.

 

Dokumenty finansowe podpisane – co dalej?

Prawidłowe wykonanie obowiązków sprawozdawczych, oprócz samego podpisania dokumentów finansowych, wymaga w dalszej perspektywie także m.in. rozważenia, jakie uchwały powinny być podjęte na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej broszurze dotyczącej dobrych praktyk przy zamknięciu roku obrotowego: DO POBRANIA TUTAJ

 

Paulina Szewc
Senior Associate | Radca prawny
paulina.szewc@olesinski.com

 


[1] Dz.U. z 2021, poz. 572

[2]których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym