Zbliża się termin na raportowanie CbC-P dla dużych grup kapitałowych

Odpowiadamy, kto jest zobowiązany do złożenia powiadomienia, kiedy upływa termin i w jaki sposób prawidłowo zaraportować CbC.

 

Rodzaje CbC

Raportowanie Country-by-Country realizowane jest za pomocą dwóch rodzajów formularzy:

  • CbC-R – informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, w tym m.in. wysokości zrealizowanych dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności podmiotów należących do grupy,
  • CbC-P – powiadomienia, w którym należy wskazać dane identyfikacyjne podatnika oraz podmiotu wyznaczonego do złożenia CbC-R. Do jego złożenia mogą być zobowiązani polscy podatnicy.

 

Kogo dotyczy obowiązek raportowania CbC?

Na podstawie obecnych przepisów, do złożenia powiadomienia CbC-P są zobowiązani podatnicy należący do dużych grup kapitałowych. Wskazują w nim jednostkę raportującą oraz kraj, gdzie złożony zostanie raport CbC-R. Z kolei jednostki dominujące, wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych z siedzibą w Polsce, mają obowiązek składać raport CbC-R.

Ujednolicone wymogi w ramach krajów Unii Europejskiej i krajów OECD dotyczą automatycznej wymiany informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Służą identyfikacji potencjalnie wątpliwych struktur, tworzonych przez grupy podmiotów powiązanych, nakierowanych na unikanie opodatkowania.

Obowiązek sprawozdawczy CbC dotyczy grup o skonsolidowanych przychodach w wysokości:

  • 3 250 000 000 złotych – gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN lub
  • 750 000 000 euro (albo równowartości tej kwoty) – gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w walucie innej niż PLN[1].

 

Terminy złożenia powiadomienia CbC

Na złożenie CbC-P podatnicy mają 3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów. Zatem dla grup kapitałowych, u których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, termin na złożenie CbC-P za 2023 rok przypada z końcem marca 2024 roku[2].

Termin na złożenie CbC-R to 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów[3].

 

Jak złożyć powiadomienie?

Powiadomienie CbC-P należy złożyć elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez system e-Deklaracje, jako formularz w formacie xml, zgodnie ze wzorem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

 

Sankcje

Za niedopełnienie obowiązku złożenia powiadomienia CbC-P (a także złożenie nierzetelnego lub niepełnego powiadomienia) grozi kara pieniężna w wysokości do 1 mln złotych[4].

 

W przypadku wątpliwości związanych z raportowaniem CbC lub w pozostałych tematach z zakresu cen transferowych – zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

 

[1] Art. 82 ust. 2 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa).

[2] Art. 86 ust. 1 Ustawy

[3] Art. 83 ust. 1 Ustawy

[4] Art. 90-91 Ustawy

Monika Mieloszyńska

Senior Consultant
Doradca podatkowy | OW Tax

monika.mieloszynska@olesinski.com

Malwina Minta

Manager
OW Analytics

malwina.minta@ow-analytics.com