...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Zbliża się deadline na ZZW / ZWZA

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Pod koniec marca zostały wydłużone terminy sprawozdawcze dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit, których rok obrotowy zakończył się pomiędzy 30.09.2020 r. a 30.04.2021 r. Rozporządzenie[1], które wydał Minister Finansów przedłużyło je:

  • do 6 miesięcy od dnia bilansowego – termin na podpisanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (tj. dla większości spółek[2] upłynął on 30.06.2021 r.);
  • do 9 miesięcy od dnia bilansowego – termin na zatwierdzenie dokumentów finansowych przez właściwy organ.(tj. dla większości spółek[3] przypada on 30.09.2021 r.)

 

Pozostał więc już tylko miesiąc na odpowiednie przygotowanie i wykonanie tego obowiązku przez właściwy organ spółki (w przypadku spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych: ZZW / ZWZA).

 

e-Zgromadzenia

Przypominamy też, że zgodnie z ogólną regułą, zgromadzenia powinny być przeprowadzane w siedzibie spółki lub w innym miejscu na terenie Polski, wskazanym w umowie spółki / statucie, albo na które zgodę wyrażą wspólnicy.

W dalszym ciągu w związku z sytuacją związaną z COVID-19, wspólnicy z zagranicy z uwagi na kwarantannę, izolację lub dodatkowe obostrzenia mogą mieć ograniczoną możliwość uczestnictwa w zgromadzeniach i realizacji swoich praw. Rozwiązaniem może być przeprowadzenie ZZW / ZWZA za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy kilka prostych czynności wdrażających taki system, by móc w pełni legalnie gromadzić wspólników z różnych zakątków Polski czy świata i podejmować wymagane decyzje online.

Jeżeli interesuje Państwa tematyka e-zgromadzeń oraz dobrych praktyk związanych z przeprowadzaniem ZZW / ZWZA, serdecznie zapraszamy na nasze webinarium, które odbędzie się już 09.09.2021 r. o godz. 10.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące agendy oraz zapisy dostępne są tutaj.

 

O czym pamiętać przy ZZW / ZWZA?

Zwyczajne zgromadzenia to nie tylko uchwały dot. zatwierdzenia dokumentów finansowych. W zależności od treści umowy spółki / statutu, czy np. sytuacji finansowej, może być konieczne podjęcie także innych decyzji, jak np. powołanie zarządu czy dalsze istnienie spółki. Przed każdym ZZW / ZWZA należy rozważyć, jakie uchwały powinny być podjęte, aby zapewnić prawidłowość działań korporacyjnych.

 

Paulina Szewc
Senior Associate | Radca prawny
paulina.szewc@olesinski.com

 


[1] Dz.U. z 2021, poz. 572

[2] których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym

[3] jw.