W ostatnim wydaniu newslettera informowaliśmy o ograniczeniach w zakresie przekraczania polskiej granicy przez Rosjan. Teraz przyszedł czas na zmianę zasad legalizacji ich zatrudnienia. W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pojawiły się nowe projekty rozporządzeń w tym zakresie. Co się zmieni?

 

Legalizacja pracy Rosjan po zmianach

Przepisy mają  znieść ułatwienia w dostępie obywateli Rosji do polskiego rynku pracy. Najistotniejszą zmianą jest wykluczenie Rosji z listy państw, których obywatele mogą wykonywać pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jeśli zmiany wejdą w życie, nie będzie już możliwe skorzystanie z uproszczonej ścieżki legalizacji zatrudnienia Rosjan. Pracodawca będzie musiał wystąpić do wojewody o wydanie zezwolenia na pracę, więc  procedura znacznie się wydłuży.

Ponadto po wejściu w życie projektowanych zmian:

  • nie będzie można uzyskać „zezwolenia wielosezonowego” dla obywateli Rosji (zezwolenia na pracę sezonową wydawanego z góry na kilka lat);
  • do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla Rosjan konieczne będzie dołączenie informacji starosty o niemożliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (tzw. testu rynku pracy);
  • przeprowadzenie „testu rynku pracy” będzie także wymagane w przypadku wnioskowania o zezwolenie na pracę dla obywateli Rosji, wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa.

 

Co z dotychczasowymi oświadczeniami?

Rosjanie wykonujący obecnie pracę w Polsce na podstawie zarejestrowanych oświadczeń oraz ich pracodawcy nie mają powodów do obaw. Zgodnie z projektem, oświadczenia wpisane do ewidencji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc. Oznacza to, że obywatele Rosji mogą kontynuować pracę na warunkach wskazanych w tym oświadczeniu do czasu upływu jego ważności.

 

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych, nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w październiku tego roku. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało już projekt pierwszego z rozporządzeń[1]. Przewiduje on, że nowelizacja zacznie obowiązywać już w następnym dniu po jej ogłoszeniu.

 

Będziemy monitorować przebieg procesu legislacyjnego i informować o jego postępach. Zachęcamy do śledzenia naszego newslettera.

 

Ewa Pabian
Associate | OW Legal
ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska
Senior Associate | Radca prawny | OW Legal
milena.zalesinska@olesinski.com

 

[1] Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364718/). Na liście projektów RCL pojawił się już również Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364717/). Treść tego projektu nie została jednak jeszcze opublikowana (link jest błędny i odsyła do treści pierwszego z rozporządzeń).

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com