Zarządzanie relacjami z wierzycielami podczas kryzysu

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

O niełatwym temacie w przystępny sposób – Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska podczas dzisiejszego webinarium opowiadała, jak odpowiednio zarządzać płynnością przedsiębiorstwa oraz relacjami z wierzycielami i dłużnikami w czasie kryzysu.

Uczestnicy spotkania organizowane przez Wolters Kluwer poznali m.in. odpowiedź na kluczowe pytanie „Jak płacić, gdy nie wystarcza na wszystko?”.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów – kolejne szkolenia on-line przed nami!