Dla wielu spółek luty to idealny moment na rozpoczęcie prac nad przygotowaniem sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności za miniony rok obrotowy.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe spółki oraz sprawozdanie z działalności zarządu powinny zostać sporządzone w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku podmiotów, których rok obrotowy odpowiada rokowi kalendarzowemu, dokumenty finansowe powinny zostać sporządzone do 31 marca roku następnego. Ich zatwierdzenie powinno natomiast nastąpić 6 miesięcy od zakończenia roku, czyli do 30 czerwca.

W ostatnich latach, ze względu na nadzwyczajne okoliczności – epidemię koronawirusa –  ustawodawca zdecydował się dać spółkom więcej czasu na realizację tych obowiązków i wydłużyć wspomniane terminy o dodatkowe 3 miesiące.

 

Czy w tym roku spółki mogą także liczyć na wydłużenie terminów do zamknięcia roku?

Na ten moment nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ pojawiają się sprzeczne komunikaty. Z jednej strony – po spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Finansów z Radą Podatkową Konfederacji Lewiatan, 27 stycznia 2023 r. pojawiła się informacja, że ustawodawca również i w tym roku planuje wydłużyć terminy na zrealizowanie obowiązków sprawozdawczych związanych z zamknięciem roku. Równocześnie 7 lutego 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację, że trwają prace nad wydłużeniem terminu na składanie deklaracji CIT-8 i zapłatę podatku za rok 2022, zaś terminy sprawozdawcze nie ulegają w tym roku przedłużeniu.

Ciężko w tej sytuacji przewidzieć, jaka będzie ostateczna decyzja ustawodawcy – nie wiadomo, czy zapowiedziane wydłużenie terminów zostanie ostatecznie wprowadzone, a jeśli tak – to w jakim zakresie.

 

Czy czekać z pracami nad dokumentami do czasu informacji o ewentualnym wydłużeniu terminów?

Zdecydowanie nie warto zwlekać. Spółki powinny przygotować się do realizacji obowiązków sprawozdawczych związanych z zamknięciem roku niezależnie od tego, kiedy zostanie wyznaczony przez Ministerstwo Finansów ostateczny termin.  Wcześniejsze zrealizowanie obowiązków sprawozdawczych pozwoli na ocenę kondycji finansowej i, w zależności od wyniku, zaplanowanie działań mających na celu jej poprawę lub dalszy rozwój.

Przy sporządzaniu sprawozdań, warto sięgnąć do nowych rekomendacji opublikowanych niedawno przez Komitet Standardów Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdanie-finansowe-za-2022-r–rekomendacje-komitetu-standardow-rachunkowosci.

 

Będziemy informować o dalszych działaniach resortu finansów w tym temacie.

Jesteśmy także do Państwa dyspozycji – w razie jakichkolwiek pytań związanych z zamknięciem roku chętnie udzielimy wsparcia.

Magdalena Kordas

Manager
Radca prawny | OW Legal

magdalena.kordas@olesinski.com

Agata Ponicka

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

agata.ponicka@olesinski.com