Zakaz wjazdu do Polski dla obywateli Rosji – są wyjątki

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia uzgodniły jednolite podejście do wprowadzenia tymczasowych ograniczeń wjazdowych dla obywateli rosyjskich w związku z agresją Rosji na Ukrainę. W wyniku tych ustaleń 19 września 2022 r. weszło w życie rozporządzenie dotyczące ograniczenia ruchu granicznego względem Rosjan[1]. Kogo dokładnie obejmie zakaz wjazdu?

 

Zakres zakazu wjazdu do Polski dla obywateli Rosji

Ograniczenie ruchu granicznego dotyczy wszystkich polskich przejść granicznych ( lądowych, morskich i lotniczych), stanowiących granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Oznacza to, że obywatele Rosji nie mogą obecnie przybyć do Polski z żadnego kraju spoza strefy Schengen. Wjazd możliwy jest wyłącznie z państw należących do tego obszaru.

 

Zakaz wjazdu nie obejmie wszystkich obywateli rosyjskich

Zakaz wjazdu nie dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nie są nim objęci również Rosjanie posiadający wizy „Poland. Business Harbour”. Obywatele Rosji wykonujący legalnie pracę w Polsce mogą więc, w razie takiej potrzeby, przekraczać granice naszego kraju.

Zakaz wjazdu nie dotyczy też między innymi:

  • posiadaczy zezwoleń pobytowych;
  • posiadaczy Karty Polaka;
  • posiadaczy wiz humanitarnych lub wiz w celu repatriacji;
  • zawodowych kierowców, których przyjazd związany jest z wykonywaniem obowiązków służbowych.

 

W praktyce – ograniczenie dotyczy więc przede wszystkim podróży w celach turystycznych, kulturalnych, sportowych i biznesowych.

 

 

Eksperci OW służą wsparciem w sprawach związanych zarówno z przekraczaniem granicy przez cudzoziemców, jak i  legalizacją ich pobytu i zatrudnienia. W przypadku pytań lub potrzeby wsparcia – zapraszamy do kontaktu.

Ewa Pabian
Associate | OW Legal
ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska
Senior Associate | Radca prawny | OW Legal
milena.zalesinska@olesinski.com

 


[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1963), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001963

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com