Zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 r. pod znakiem zapytania

14 lutego 2023 r. Parlament Europejski zatwierdził porozumienie w sprawie zmiany norm emisji CO2 samochodów osobowych i dostawczych. W praktyce ma to skutkować zakazem sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 r. na terenie Unii Europejskiej. Porozumienie miało zostać zatwierdzone przez Radę UE 7 marca 2023 r., jednak głosowanie w tej sprawie zostało zdjęte z porządku obrad.

 

Czy zbliża się koniec sprzedaży samochodów spalinowych?

Celem przyjętych przez Parlament Europejski przepisów jest osiągnięcie zerowych emisji COdla nowych samochodów osobowych i dostawczych w 2035 r. Pośrednie cele redukcji emisji na 2030 r. ustalono na 55% dla samochodów osobowych oraz 50% dla samochodów dostawczych.

W praktyce przyjęte rozwiązanie prowadziłoby do zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami benzynowymi i Diesla od 2035 r. na terytorium Unii Europejskiej. Użytkowanie dotychczas zakupionych pojazdów spalinowych wciąż będzie jednak możliwe. Ze względu na kilkunastoletni okres eksploatacji samochodów planowane jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do upowszechnienia samochodów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, a tym samym spadku ich cen i kosztów eksploatacji oraz rozwoju rynku wtórnego dla takich pojazdów.

 

Rada UE jeszcze nie podejmie decyzji

Przyjęty przez Parlament Europejski kierunek wymaga jeszcze jednak zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej. W związku z przewidywanym sprzeciwem niektórych państw członkowskich (np. Polska, Niemcy) głosowanie w tej sprawie zostało przesunięte, w celu prowadzenia dalszych prac nad rozwiązaniem oraz wprowadzenia ewentualnych zmian.

 

Samochody ciężarowe – tutaj również szykują się ograniczenia emisji CO2

Co istotne, propozycje ograniczeń emisji obejmują nie tylko samochody osobowe i dostawcze, ale także ciężarowe. 14 lutego 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła nowe cele obejmujące nowo produkowane pojazdy ciężarowe. W projekcie zakłada się, że w porównaniu do 2019 r. uda się zmniejszyć poziom emisji CO2 o:

  • 45% do 2030 r.
  • 65% do 2035 r.
  • 90% do 2040 r.

W celu przyspieszenia zmian w transporcie zbiorowym Komisja proponuje również, by od 2030 r. wszystkie nowe autobusy miejskie miały zerową emisję. Do planu włączono także rozwinięcie infrastruktury punktów ładowania pojazdów elektrycznych, które miałyby znaleźć się w regularnych odległościach na głównych autostradach.

Podsumowując nie ulega jednak wątpliwości, że w latach 30. XXI mamy szansę przejść prawdziwą rewolucję transportu osobistego i zbiorowego.

O dalszych losach tych projektów z pewnością będziemy Państwa informować.