Sukces naszych ekspertów – Sąd Rejonowy w Kaliszu zatwierdził układ zawarty przez naszego klienta z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Temat nie był prosty – dotyczył branży energetycznej i wymagał zręcznych negocjacji z dużymi wierzycielami oraz wyważenia interesów wszystkich stron układu. Pracami nad projektem kierowała Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska, w skład zespołu weszli również Anna Czornik oraz Paweł Stanek. Gratulujemy sukcesu Klientowi oraz zaangażowanym doradcom.