...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Wzmacniamy dział TP – nowy manager w O&W

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Od września do warszawskiego biura O&W dołącza Paweł Sitnik, który obejmie funkcję Managera w zespole Transfer Pricing. Paweł z tematyką cen transferowych związany jest od 2012 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w renomowanych firmach doradztwa podatkowego, w tym polskich oraz należących do tzw. Wielkiej Czwórki.
 
Jego praktyka obejmuje w szczególności opracowanie metodologii ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, wsparcie podatników w toku postępowań i kontroli w obszarze cen transferowych, przygotowanie dokumentacji podatkowej, analiz porównawczych oraz opisów zgodności dla różnego typu transakcji.
 
Wraz z powołaniem Forum Cen Transferowych (zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów) Paweł został członkiem grup roboczych zajmujących się opracowaniem rekomendacji dotyczących stosowania regulacji w zakresie przygotowania analiz porównawczych, opisów / analiz zgodności oraz raportowania w ramach cen transferowych (TP-R).
 
Cieszymy się ze wzmocnienia naszego zespołu i witamy Pawła Sitnika w O&W.