Wspieramy start-upy – konsultacje z UE

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information
hero-photo

Nasze działania prowadzone na rzecz start-upów nie ograniczają się do bieżącego wsparcia na początku ich działalności – angażujemy się w aktywności mające na celu polepszenie środowiska, w którym mogą się rozwijać.

Na zaproszenie organizacji European Institute of Innovation and Technology wzięliśmy udział w konsultacjach dotyczących barier dla inwestorów w Unii Europejskiej. Nasz ekspert Andrzej Boboli miał okazję wypowiedzieć się z jakimi trudnościami, z prawnej perspektywy, mogą borykać się przedsiębiorcy oraz przedyskutować możliwe rozwiązania napotykanych problemów.

Mamy nadzieję, że nasze spostrzeżenia przyczynią się do rozwoju ekosystemu innowacji w UE.