Wpływ pandemii na ceny transferowe – projekt rekomendacji MF

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Ministerstwo Finansów podczas XI Forum Cen Transferowych przedstawiło założenia projektu dotyczącego wpływu pandemii koronawirusa na ceny transferowe.

Poza przedstawieniem podatnikom wyjaśnień odnośnie wpływu pandemii na rozliczenia podmiotów powiązanych, w projekcie zostaną uwzględnione wskazówki dotyczące koniecznych do podjęcia działań – by pomimo wyjątkowych okoliczności, w prawidłowy sposób wywiązać się z obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Rekomendacje FCT przybliżają również założenia wytycznych OECD – „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”[1].

 

Rekomendacje w zakresie cen transferowych – co uwzględniono w projekcie?

Nie ma wątpliwości, że pandemia miała istotny wpływ na warunki panujące na rynkach, a także na transakcje odbywające się pomiędzy podmiotami powiązanymi. Stąd priorytetem dla ekspertów pracujących w ramach grup roboczych FCT stało się ułatwienie podatnikom realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa w procesie rozliczania.

W efekcie wyodrębniono listę istotnych problemów, na które mogą w przyszłości natrafić podatnicy realizujący transakcje w grupach podmiotów powiązanych. Główne zagadnienia dotyczą:

  • Wpływu COVID-19 na analizę porównawczą,
  • Ujęcia pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19,
  • Alokacji strat oraz kosztów nadzwyczajnych poniesionych przez podatników w związku z COVID-19,
  • TP compliance (dokumentacja lokalna oraz grupowa, ciężar dowodowy),
  • Wpływu pandemii na postępowanie APA.

 

Tematy podjęte przez FCT potwierdzają, iż sporządzenie dokumentacji lokalnej za okres objęty pandemią może być skomplikowanym zadaniem. Już teraz zachęcamy Państwa do weryfikacji obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych za rok 2020, a także zbadania wpływu COVID-19 na transakcje międzygrupowe.

 

Piotr Traczyk
Senior Consultant | Dział podatkowy
piotr.traczyk@olesinski.com

Ada Zięba
Consultant | Dział podatkowy
ada.zieba@olesinski.com

 


[1] https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic.htm